Naar de laatste verzonden Nieuwsbrief     INFORMATIE OVER VROEGER ZOEKEN !    EN    VINDEN ?
Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK)
Vereniging "Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949" (KJBB)
Biliografie over het leven buiten de Japanse kampen en in de Bersiap
Lijst van Indonesische interneringskampen  tijdens de Bersiap
Werkgroep Indische Na-Oorlgse Generatie (INOG)
NIEUWSBRIEF ARCHIEF  2004    2003    2002                                   Voor meer dan 1500 mensen in Nederland
BelgiŽ, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland
IndonesiŽ, AustraliŽ, Nieuw Zeeland, HawaÔ, Peru, CuraÁao, Canada, USA

KEJU BESAR    FOTO'S     BOEKEN / BOOKS     PERSONEN  GEZOCHT    SCHEPEN    BEELDEND KUNSTENAARS    INDISCHE EN MOLUKSE LINKS

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?  info@buitenkampkinderen.nl    |    Okke Norel


Nr 84  28-11-2003       Nr 83 5-11-2003      Nr 82 23-10-2003     Nr 81 9-10-2003    Nr 80 25-9-2003    Nr 79 10-9-2003    Nr 78 28-8-2003   Nr 77 6-8-2003    23-7-2003     2-7-2003    19-6-2003     14-5-2003     15-4-2003    10-4-2003      4-3-2003    26-2-2003     16-2-2003     5-2-2003      24-1-2003      15-1-2003     3-1-2003      16-12-2002


Nieuwsbrief Nr 84               vrijdag 28 november 2003

 

NieuwIndisch TV ťťn jaar! / Stichting Indo TV / Hennie van der Rassel Ė Aoijs  zoekt  Maria Theresia Aoijs / Vereniging TokŤh / Kumpulans / WOII Dutch East Indies / Architecture in Indonesia / en meer Ö

 

NieuwIndisch TV ťťn jaar!    De Amsterdamse zender SALTO A2   uitzenddata  www.nieuwindisch.nl

September 2002 werd NieuwIndisch Televisie opgericht met als doel: meer aandacht in de media voor de Indische cultuur.

Op 14 december aanstaande van 13:30 uur tot 17.00 uur worden tijdens Cinema Insulinde in

Het Indisch Huis, Javastraat 2-b te Den Haag, onder meer fragmenten vertoond van de leukste en beste uitzendingen uit het eerste jaar van NieuwIndisch Televisie.

Dick Schšfer zal zijn initiatief tot oprichting van NieuwIndisch Televisie, het enige televisieprogramma in Nederland over Indische zaken, toelichten en de discussie in gang zetten over de toekomst. Iedereen is welkom om mee te praten en van gedachten te wisselen met het bestuur van het inmiddels tot Stichting omgezette initiatief.

Onderwerpen die o.a. vertoond zullen worden:

         Hella Haasse    http://www.schrijversnet.nl/haasbio.htm   en Cees Fasseur    http://www.let.leidenuniv.nl/history/sub/vg/Fasseur.htm    vertellen over het oude IndiŽ

         Adriaan van Dis  http://www.schrijversnet.nl/dis.htm    en Wim Willems   http://www2.fmg.uva.nl/imes/WILLEMS.HTM    in gesprek met elkaar

         Een fragment uit de film 'Autoritje door Weltevreden'

         Wat zijn Indoís?

 

Stichting Indo TV     www.indotv.nl     info@indotv.nl     Tel./fax: 0316-229188   

 • Doelstelling     TV maken voor en door Indische Ne≠derlanders, sympathisanten en allen die, om welke reden dan ook, zich betrokken voelen om het Indisch cultureel erfgoed vast te leggen, te beheren en door te geven aan de volgende generatie.
 • Functie     inter≠mediair tussen de Indische gemeenschap en andere belangstellenden
 • Werkgebied    primair Nederland en secundair de Indische Nederlanders in: de Verenigde Staten, Canada, AustraliŽ, Nieuw Zeeland en uiteraard IndonesiŽ
 • Middelen

De Stichting zal alle mogelijke middelen inzetten om haar doelstelling te bereiken, o. a.:

het verwerven van donaties, subsidies, sponsoring, fondsen en andere gelden; het samenwerken en aansluiten bij bestaande omroepen;

het opnemen van contacten met onderwijsinstanties en culturele instellin≠gen om tot een educatief programma te komen.

 • Planning    eind dit jaar met de eerste uitzendingen (1 uur/week) te beginnen, afhankelijk van de verkregen zendtijd bij de publieke c.q. commerciŽle omroepen en uiteraard of we de benodigde financiŽle middelen weten te verkrijgen.
 • Bestuur    
 • Waarom Indo TV?

De Stichting Indo TV heeft als doel televisie te maken voor en door Indische Nederlan≠ders en sympathisanten. In de jaren 1950 tot en met 1955 heeft er een exodus plaatsge≠vonden van circa 350.000 Indische Neder≠landers naar Nederland. Het moederland verlaten was geen vrijwillige keuze, maar een keuze uit lijfsbehoud omdat er, nadat de onafhankelijkheid van IndonesiŽ was uit≠geroepen, een dusdanige gevaarlijke situatie ontstond, dat er niets anders op zat dan naar het vaderland te vertrekken. Na een periode van opbouw, integratie en assimilatie kregen de Indo's eindelijk de ruimte om hun rindu-gevoelens to uiten en inherent daaraan de contacten met andere Indo's weer op gang to brengen. Dit gebeurt middels societŽiten, de zogenaamde koem≠poelans. Nederland kent zo'n 350 bloeiende verenigingen. Dat betekent dat er behoefte is aan contact met elkaar. De onderlinge communicatie verloopt via sociŽteiten, clubs en radioprogramma's met een lokaal of regi≠onaal karakter. De behoefte aan algemene informatie op landelijk niveau is groot. Nederland heeft inmiddels een multicultu≠rele samenleving gekregen waarin veel voor allochtonen wordt gedaan zoals taalcursus≠sen, inburgeringcursussen, maar ook in de vorm van allerlei subsidies.

De Indische gemeenschap komt wat dat betreft er zeer bekaaid van af. Wij Indo's hebben altijd voor onszelf moeten zorgen. Dat is niet zo erg, want daardoor zijn we ge≠worden wie we nu zijn en daar kunnen we trots op zijn. Daarom wordt het nu tijd dat wij onze geschiedenis doorgeven aan de vol≠gende generatie, want wij mogen absoluut geen vergeten yolk worden.

Daarom wordt het tijd voor Indo TV Com≠municatie door middel van televisie door en voor Indische Nederlanders op landelijk niveau.

Als u vindt dat Indo TV er moet komen, dat er televisieprogramma's voor Indische Neder≠landers moeten komen, ondersteun ons dan in dat streven.

Word donateur en supporter van Stichting Indo TV. Voor dit jaar is de mi≠nimale donatie gesteld op het luttele bedrag van Euro 7,50 per, jaar, meer mag natuurlijk ook. Stort het bedrag op rekening 31.48.99.596 van Stichting Indo TV onder vermelding van donatie 2003. Wanneer u uw naam en adres opgeeft, dan krijgt u onze halfjaarlijkse nieuwsbrief per post toegestuurd. Zij die een e-mailadres hebben opgegeven ontvangen het in de mailbox.

Secretariaat: Postbus 130 - 6940 AA Didam

 

 

GEZOCHT

Hennie van der Rassel Ė Aoijs   zoekt   Maria Theresia Aoijs     nakaba@wanadoo.nl

 • Zelf ben ik geboren in 1938 te Malang. Kort na mijn geboorte ben ik verder door mijn grootouders van vaders kant opgevoed. In die tijd - tot begin 1950 vertrek naar Nederland - verhuisden we over Java van de ene plaats naar de andere, eindstation Laan Trivelli 7 te Batavia.
 • Nu echter ben ik op zoek naar Maria Theresia Aoijs. Maria Theresia is gedoopt in de St. Antonius van Padua kerk - destijds - aan de Bidara Cinaweg 76 te Batavia, Meester Cornelis. Volgens de doopakte is zij daar ook geboren en wel op 13 november 1946. Wijlen onze moeder was Hendrika Sophie van Engelen geboren op 17 april 1912 te Ngawi. 
 • Wijlen mijn vader Arnold Anton Armand Aoijs, mijn broers, zusters en ik zijn al in juni 1950 met de Amarapoora (Engelse boot)naar Nederland gekomen.
 • Wijlen mijn moeder, wijlen haar tweede echtgenoot Cuno Otto von Zengen en de kinderen uit dat huwelijk kwamen pas in 1965 per KLM naar Nederland. Gedurende het eerste jaar woonden zij aan de Klinkenberg 2 te Meerssen en daarna in Sittard.
 • Voor zover ik weet heeft niemand Maria Theresia ooit ontmoet dan wel gezien zelfs niet op een foto. Misschien is zij in IndonesiŽ achtergebleven of verblijft zij elders op deze wereld? Wie weet er meer, alle informatie is welkom.    nakaba@wanadoo.nl

 

Vereniging TokŤh  http://www.tokeh.nl/

 

Kumpulans, dans, muziek, etc    http://www.pasarmalam.nl/agenda.shtml#sectw

 

Nog meer bamboe meubelen      www.bamboemeubel.nl

 

WOII

 

Architecture in Indonesia

Dutch Aircraft  Preserved & stored planes  http://www.vankaathoven.nu/Nederland.HTM   

 

KITLV www.kitlv.nl


Nieuwsbrief Nr 83       Woensdag 5 november 2003 

Buitenkampkinderen / Nasi Idjo / Nederpop : Indorock / Holland ligt niet dicht bij de hemel / Masoek Sadja / Onderzoek naar interieur / St.Pelangi / GEZOCHT / ... en nog veel meer            

Werkgroep Buitenkampkinderen bijeenkomst   zaterdag 22 november 2003 te Ede  11.00 - 17.00 uur   

Levensverhaal van mevrouw Smith-Broers   /   Pierre Goossens draagt eigen gedichten voor met muziek   /   Indische maaltijd van Fietje Misseyer   /   Titia Tarenskeen vertelt een oud Indisch verhaal   /   Samenzang, wie neemt zijn gitaar mee? Bel Alex Marchelinus   020-6311789 
 
Nasi Idjo   organiseert zijn eerste feest   www.nasi-idjo.nl
Vrijdag 14 November 2003   20.00 - 0.30 uur (19.30 uur zaal open)  
De Orangerie    Twentehallen in Enschede   De Reulver 120   (053-4776550) - routebeschrijving op www.nasi-idjo.nl

EUR  8,-    Reserveren per mail    info@nasi-idjo.nl   of   telefonisch   053-4358210

Nederpop : Met Hart en Ziel   een geschiedenis van de Nederlandse popmuziek 
Indorock  geschiedenis, groepen, agenda  http://www.xs4all.nl/~indorock/   indorock@xs4all.nl   Bron: Djangkrik
 
Sierkanlezing:   Holland ligt niet dicht bij de hemel  :  Wies van Groningen
Zaterdag 22 november 2003   Plaats: De Sierkan  15.00 uur   Euro 4.00    e.verhoeff@quicknet.nl
Met deze interviews worden de Molukse vrouwen in diaspora zichtbaar. Zo blijft hun geschiedenis, die toch ook Molukse geschiedenis is, in de herinnering voortleven. Samen met Christien Hetharia bezocht de auteur eenentwintig vrouwen die haar hun verhaal vertelden    http://members.chello.nl/blimbing1/programma.htm
Masoek Sadja   een activiteit van: PION, Stichting Pelita en SWON
23 november  2003   Wijkcentrum Dukenburg Nijmegen   13:30 - 17.00 uur   Entree: 2,25   Maaltijd: 6,50 (vooraf opgeven)
Informatie:  sari@mailbox.kun.nl   024-3240142  
 • Adette Telehala (antropologe) over oorlog en wederopbouw op Ambon
 • Humphrey Ottenhof, schrijver/dichter  :  in de reeks "Indische Gelderlanders"
 • Muziek van Lex van der Steen en zijn Tempo Doeloe Singers
 • Bezoek van Sinterklaas en zijn Pietermannen,  Indisch eten;  Diverse stands    
Onderzoek naar interieur van verschillende groepen migranten en hun nakomelingen door Judith Meulendijks
Ik ben vijfdejaars studente maatschappijgeschiedenis en ik loop momenteel stage bij Siswo/Instituut voor maatschappijwetenschappen in Amsterdam. Hier werk ik mee aan een grootschalig onderzoek naar het interieur van verschillende groepen migranten en hun nakomelingen.
Centraal staat de vraag wat voor rol de huisinrichting precies speelt bij de constructie van de etnische identiteiten van migrantengroepen. Richten migranten en hun nakomelingen zich bij de inrichting en het gebruik van hun woning op het land van herkomst of hebben zij hun huis helemaal Nederlands ingericht? Er is inmiddels al onderzoek gedaan naar de interieurs van Molukkers en Chinezen en op dit moment zijn er twee mensen bezig met respectievelijk Turken en Marokkanen.
Ik wil graag onderzoek doen naar de huisinrichting van Indische Nederlanders. Hierbij wil ik een vergelijking maken tussen de interieurs van mensen uit de eerste, de tweede en de derde generatie.
Ik zoek Indische Nederlanders die mee zouden willen werken aan mijn onderzoek. Ik stel hen dan enkele vragen over het interieur, over bepaalde objecten in huis en de eventuele betekenis die zij hieraan hechten.     jmeulendijks@hotmail.com   06-41428511
Stichting Pelangi (Regenboog)     http://www.pelangi.nl/  
heeft als doel het bevorderen van het welzijn, de gezondheid en de persoonlijke, culturele en economische ontwikkeling van personen uit de Indische Gemeenschap in Europa en die in Nederland in het bijzonder  
 
Damescompartiment
 • Anna de Savornin Lohman   (1868-1930) is een fascinerende figuur in de letteren. Zij is vooral bekend door haar brochures en letterkundige kritieken, waar menigeen zich aan stootte. In haar romans vinden we regelmatig verwijzingen naar IndiŽ, waar zij enkele jaren woonde. Gedurende lange tijd schreef ze recensies voor het Soerabaisch Handelsblad. IndiŽ zou een diepe indruk op haar maken, getuige haar werk.
  http://www.damescompartiment.nl/bioasl.htm
 • Melati van Java schrijft in Prada ( 1874) over de adel. Een beeldschone Hollandse freule trouwt met een oerlelijke Indo-Engelsman en gaat met hem in Batavia wonen. Geld, een voorkind en de aanwezigheid een in-goede Indische man bepalen de afloop van deze meeslepende roman. Ontdek Prada en bezoek de biliotheek van het Damescompartiment:
  http://www.damescompartiment.nl/biblio.htm
GEZOCHT
 • Geboortebewijs: Hoe kan Ed Moormann zijn geboortebewijs krijgen    Geboortedatum: 30.04.1935   Geboorteplaats: Batavia, Carolusziekenhuis in de wijk Meester Cornelis    agora@wxs.nl   E.O.Moormann   Raaphorst 1   2352 KH   Leiderdorp    071-5764050
 • Station Call Soerabaja    Wie van U kan zich nog herinneren de "station call" van het omroep station in Surabaya in de jaren 1946 - 1947 (de Ghurka periode)? Onze Hawaiian band "The Hula Swingers" onder leiding van Oei Siok Hian, trad vaak op voor deze zender in die tijd.  In 1945 - 1946 was Radio Pemberontakan Indonesia (Bung Tomo) in de lucht. Contact: Hans P. Liu    hansi1926@earthlink.net   USA (805)485-0098 
 • Mevr. Huijsman-Engelberts zoekt Mevr. M.A. Bander-Ooijevaar   
  • Mevr. Huijsman-Engelberts was gedurende de periode 13-01-1944 / 05-05-1945 in het Kloosterkamp te Semarang geinterneerd. Haar moeder is daar op 22-03-1944 overleden.
  • Zij heeft bij het NIOD dagboeken over dit kamp ter inzage gevraagd. In het totaal 4, waaronder het dagboek van mevrouw M.A. Bander-Ooijevaar. Haar dagboek beslaat de periode 01-10-1943 / 05-05-1945. Zij maakt gewag van 2 zieken, een meisje van 2 en een vrouw, die naar het CBZ Ziekenhuis mochten. De vrouw is daar overleden.  Mevrouw Huijsman is er van overtuigd dat deze vrouw haar moeder is.
  • Zij is nu op zoek naar familieleden van mevrouw Bander; wellicht is er nog meer informatie. webmasterwo2@gastdocenten.com   Weigelialaan 36   3053 PP    Rotterdam   010-4182191
Carla Bronkhorst   Karakteranalyse/Diagnostische Handanalyse      http://www.indoland.nl/carla.htm   carlabronkhorst.handlijnkunde@planet.nl
 
Werkgroep Herkenning   Kinderen van Duitse militairen   www.werkgroepherkenning.nl secretariaat@werkgroepherkenning.nl
 
Uit de Nieuwsbrief van Pelita   wilt u die toegezonden?   info@pelita.nl
 
Bamboe meubelen  http://www.istilah.nl
 
Bamboe, bamboe, bamboe, .....  http://www.istilah.nl/html/links.html
 
Eten   http://www.lonnys.nl   en zingen tijdens Kerst en het hele jaar door met Lonny  http://www.lonnys.nl/index.php?id=16 
 
Nog meer lekker eten   http://indisch-eten.pagina.nl/
 

Nieuwsbrief Nr 82        donderdag 23 october 2003
 
Landelijke Dag KJBB / 30 sessies psychotherapie / Familieopstellingen / De Bintangs  in Winterswijk / INDO FILM CAF… / Sierkanlezing : Martin Schouten / ebook : Hans Vervoort / Gezocht / Juletta Vruggink : Transnationale contacten tussen (voormalige) Indische Nederlanders
 
Landelijke Dag van de KJBB    www.kjbb.nl   kjbb@planet.nl    020 6900519, Fax 020 6909755,

15 november 2003     Moluks kerkelijk centrum, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten.  

Inschrijvingstermijn verlengd! Last Minute!

Programma

10.00 uur          Ontvangst met kopje koffie en roti kukus

11.00 uur          Opening van de dag door Reina Overbeek Bloem

11.05 uur          Toespraak door voorzitter Kees Wolfswinkel

11.15 uur          ē Ido E. Saueressig spreekt over het leven in IndiŽ

                        ē Jill Stolk spreekt over de invloed van de oorlog op de tweede generatie

                        ē Coen Pronk vertelt verhalen die in IndiŽ spelen

                        ē Herman Bussemaker schetst het leven tijdens de Bersiap

12.00 uur          Koffiepauze en wisseling van de programmaís

12.30 uur          Nogmaals optreden van Coen Pronk en Jill Stolk

13.15 uur          Lunch in twee groepen

14.30 uur          ē Demonstratie en workshop Country Line Dance o.l.v. G. Houwers

                        ē Nogmaals Ido E. Saueressig spreekt over het leven in IndiŽ

                        ē Nogmaals Herman Bussemaker schetst het leven tijdens de Bersiap

15.15 uur          Gamelanconcert en klassieke Javaanse dansen

16.15 uur          Sluiting van de dag door Reina Overbeek Bloem 

 
Met psychotherapie hebben sommigen van ons misschien ervaring.
Het maximum aantal zittingen psychotherapie van 90 nu zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk worden teruggebracht naar 30.
Mevrouw Moolenaar, psychiater,     http://www.moolenaar-psychiatrie.com/    wil graag de mening van particulieren (met directe of indirecte ervaring met psychotherapie).over de stelling:
Dertig zittingen psychotherapie zijn voldoende om te genezen van een matige tot ernstige 
 • depressieve stoornis           JA/NEE     
 • angststoornis                     JA/NEE
 • persoonlijkheidsstoornis      JA/NEE
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw mening te geven?   info@moolenaar-psychiatrie.com 
 
Familieopstellingen  
Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de functie is van hun probleem binnen hun familie .
De Bintangs  in Winterswijk  2 nov 2003  19.30 uur in  De Harmonie   Groenloseweg 60  http://www.bintangs.nl/cwelkom.htm
 
INDO FILM CAF…  van PION (Platform Indische Organisaties Nijmegen)  goffert@xs4-all.nl    i.s.m. LUX (theater)
Vervolg op het Indocafť     Elke 2e dinsdag van de maand wordt in CinemariŽnburg, MariŽnburg 61, 6511 PS Nijmegen om 19.30 uur een of enkele Indische/Indonesische films gedraaid. Toegang is 6 euro. Aantal plaatsen is beperkt, gelieve te reserveren van te voren: 024-381 68 55 (elke dag van 11-22 uur).
 
Sierkanlezing   Martin Schouten   Zelfportret met Moeder  :  Een familiekroniek
Zaterdag 25 oktober 2003, 15.00 uur   4 Euro
De Sierkan: Hoek Stadhouderslaan en A.Heinsiusstraat, tegenover het Haags Gemeentemuseum
 
Hans Vervoort     www.hansvervoort.nl      brievenbus@hansvervoort.nl
Een in Nederlands-Indie opgegroeide schrijver die aan die afkomst in zijn verhalen en romans  geregeld aandacht geeft en daarom ook een plek kreeg in Rob Nieuwenhuis   Oost-Indische Spiegel  :  een overzicht van ' indische schrijvers'.
Onlangs heeft hij een niet meer in druk verkrijgbare roman getiteld "Zonnige Perioden" (gepubliceerd in1994 bij Arbeiderspers) als gratis e-boek beschikbaar gesteld voor de liefhebbers. Het is in de afgelopen twee maanden al zo'n 1500 keer gedownloaded op de website www.eboek.nl
Een in Indie geboren maar in Nederland wonende  vijftiger die op zoek gaat naar zijn jeugdliefde op de HBS in Soerabaja. Het spoor leidt naar Florida...     Informatie over het boek:
 

Christa Meijer zoekt haar grootvader  Marinus van der Donk

Hij zat bij de de Landmacht O.V.W. Bataljon Krokodillen 15 RI. In 1945/46/47 naar Indonesie gekomen en in 1950/51/52 terug gegaan naar Nederland. Marinus van der Donk had in Bandung een hele goede vriend genaamd Hans Bulham. Marinus had in Bandung een vrouw leren kennen; haar naam is Mary Justine Cramer. Zij woonde met haar moeder mevr. van Hemert in de Florisstraat 7, Bandung, waar Marinus vaak kwam. Marinus en Mary kregen een dochter haar naam is Maya. Maya is geboren op 6 oktober 1946 in ziekenhuis Baromeus to Bandung. Helaas hebben wij geen geboortedatum van Marinus, alleen dat hij blond was en ongeveer 1.75 en dat hij bij de vliegbasis Andir heeft gewerkt. Marinus is dus terug gegaan naar Nederland. Hij heeft aan Hans Bulham gevraagd of hij dit door wilde geven aan Mary Justine Cramer. Helaas heeft Hans Bulham dit nooit doorgegeven aan Mary. Wat wij nu denken is dat Marinus wel heeft gevraagd aan Hans of hij aan Mary wilde vragen of ze meeging naar Nederland. Omdat Mary van niets wist en Marinus geen gehoor kreeg hebben wij het vermoeden dat dit de reden is dat ze elkaar uit het oog zijn verloren. Marinus weet wel dat hij een dochter heeft bij Mary. Wie o wie kan mijn moeder Maya helpen haar vader te vinden. Marinus heeft in Nederland nog contact gehad met de familie Eekhout in Tilburg. Bij de familie Eekhout heeft hij ook enkele malen mevrouw Von Winckelmann gezien, zij was de moeder van Hans Bulham. Hans Bulham was intussen na Marinus' vertrek met Mary getrouwd. Ik weet dat ik niet veel gegevens heb van mijn opa, maar hopelijk is er iemand die mij toch kan helpen met deze speurtocht waar ik al enkele jaren mee bezig ben.    Amsteleindstraat 23, 5345 HA Oss


 

Juletta Vruggink    Transnationale contacten tussen (voormalige) Indische Nederlanders

Haar afstudeerproject, 4e jrs studente Culturele Antropologie Universiteit van Utrecht

Meerdere van u hebben haar van adressen in IndonesiŽ enz voorzien. 

Sinds 7 september ben ik weer terug in Nederland. Ö slechts een korte versie. Eind maart was het dan zover, toen ben ik afgereisd naar Indonesie. Het was even wennen in Jakarta, maar ik voelde me als snel op mijn gemak. Het reizen met openbaar vervoer in Indonesie was een geweldige ervaring! Ik heb bijna geen problemen gehad. Ook mijn onderzoek is goed verlopen. In Jakarta heb ik via via een aantal hele interessante mensen geinterviewd. Ook heb ik een bijeenkomst bijgewoond van de nederlandse stichting Halin.

In Bandung werd ik enorm gastvrij ontvangen door de familie Ebell. Daar heb ik een maand gewoond. Dankzij Robert Ebell heb ik enorm veel mensen ontmoet die gesteund worden door de amerikaanse stichting het ANMF. Alles bij elkaar heb ik in Indonesie allerlei mensen geinterviewd, van erg rijk, tot erg arm. Daardoor heb ik een uiteenlopend beeld gekregen van de situatie en de identiteit van indische mensen in indonesie. Ik heb in indonesie een enorm goeie tijd gehad en nam dan ook met weemoed afscheid.

Vervolgens werd ik ook in australie enorm gastvrij ontvangen. Daar heb ik 2 weken bij het echtpaar Flach gewoond van het blad Bambu en twee weken bij de familie van de Bos. Zowel Andreas Flach als Henk van de Bos hebben mij in contact gebracht met veel mensen. Daarnaast heb ik verschillende koffiemorgens bijgewoond, zowel aan de Sunshine Coast als in Cairns, wat erg gezellig was natuurlijk. Ik heb veel levensverhalen opgetekend, maar ook een goed beeld gekregen van het huidige leven van de indische mensen in australie.

Nadat ik mijn onderzoek heb afgerond heb ik nog 2 maanden rondgereisd, Ö Alles bij elkaar heb ik dus een supergoede tijd gehad! Ik heb dus best moeite om weer te wennen aan het echte leventje in Nederland. Het zal dus nog een tijdje duren voordat ik mijn scriptie op papier heb. Allereerst moet ik nog een aantal interviews uitwerken. Daarnaast heb ik een enorme hoeveelheid vragenlijsten binnen, veel meer dan ik had verwacht, namelijk meer dan 100. Deze moet ik allemaal nog verwerken in een computerprogramma. Nadat ik dan een analyse van mijn gegevens heb gemaakt kan ik pas beginnen met schrijven. Ik vind het erg moeilijk in te schatten wanneer ik daadwerkelijk mijn scriptie in kan leveren. Mochten jullie in de toekomst vragen hebben, dan hoor ik die graag. Als jullie belangstelling hebben voor mijn scriptie, zou het fijn zijn om me rond april nog een mailtje ter herinnering te sturen. Nogmaals bedankt voor alle hulp, contacten en verder medewerking,Ö    Juletta Vruggink 


Nieuwsbrief Nr 81     Donderdag 9 october 2003
 
Muziek / Keju Besar / 3 en 4 October / Enquete psychotherapie / Moeder met 2 kinderen / Boeken/Books / Indische Beeldend Kunstenaars / Activiteiten en Kumpulans
 
Bekende muziek van vroeger en nu onder het lezen van uw mail?   http://www.live365.com/stations/pakgus?play  
Tanah Jawa suda djauh, lebih baik sakit gigi dan sakit hati, ik wou ik lag op Bali strand, of in mijn klamboe lag te dromen
De 2e x moet je wel inloggen
 
Keju Besar    /linkKejuBesar.htm
Het weekend van 3 en 4 oktober was heel erg druk voor mij   Ik had 3 uitnodigingen aangenomen
Met psychotherapie hebben sommigen van ons misschien ervaring.
Het maximum aantal zittingen psychotherapie van 90 nu zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk worden teruggebracht naar 30.
Mevrouw Moolenaar, psychiater,     http://www.moolenaar-psychiatrie.com/    wil graag de mening van particulieren (met directe of indirecte ervaring met psychotherapie).over de stelling:
Dertig zittingen psychotherapie zijn voldoende om te genezen van een matige tot ernstige 
 • depressieve stoornis           JA/NEE     
 • angststoornis                     JA/NEE
 • persoonlijkheidsstoornis      JA/NEE
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw mening te geven?   info@moolenaar-psychiatrie.com 
Een moeder met twee kleine kinderen tijdens de Japanse bezetting en in de Bersiap http://members.lycos.nl/Theo_Derksen/woldringh.htm
 
Nieuwe Boeken / New Books
 • Marie Gray / NewZealand     marie.gray@xtra.co.nz 
  • new       JOURNEYS IN JAVA describes Java as it is to-day
  • earlier   TAMU about life there in the 60's 
  • recensie Guus de Koster   guus@xtra.co.nz     I read both books "Tamu" and " Journeys in Java" in one hit. So refreshing to read about 'our country' from the perspective of two New Zealanders, Dr Gray [medical] and his wife [nurse] , who worked in Bandung during both male Presidents, and for Dr Gray to learn Sundanese in such a short period. Adoe I was perplexed. These views are totally refreshing and do confirm our/my memories of our country/language and 'Adat'. I was right, it is true. Contact these amazing people. Engels is toch geen probleem voor jullie, ja toch. cheers guus
 • Klaas Tesser   SYLVIA   ISBN: 90-5179-077-5   Aantal paginaís: 92   Prijs: Euro 9.50 (excl verzendkosten)  www.gopher.nl     info@gopher.nl     Gopher werkt met bestellingen via internet en levert rechtstreeks aan de besteller. Een ander aspect van het Gopher-concept is publishing & printing-on-demand. Gopher kan boeken vervaardigen in oplagen van minimaal 1 exemplaar.  Mensen die het boek cadeau doen, kunnen er een persoonlijke boodschap in zetten. Meer informatie? Jitske Kingma    jitske.kingma@gopher.nl    050 3657272

 • Jan Krancher / USA : The Defining Years of the Dutch East Indies, 1942-1949    Survivors' Accounts of Japanese Invasion and the Revolution That Created Free Indonesia   http://www.mcfarlandpub.com/action.lasso?-db=Promodat.fp3&-lay=Viewing%20Layout&-format=record%5fdetail.htm&-recid=33430&-find     http://www.krancher.org/book_main.html   DrJanPhD@aol.com  Krancher's (Ad)ventures  verkrijgbaar in:

  • Europa, No. Afrika en Midden Oosten:  Eurospan, 3 Henriette Street, Covent Garden, London, WC2E 8LU, UK    www.eurospanonline.com   

  • Australie:    DA Information Services, 648 Whitehorse Road, Mitcham, Victoria, 3132, Australia.          www.dadirect.com 

  • India:    Viva Books, 4325/3 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi, 110002, Indiavia    www.vivagroupindoa.net    

 • Ida Pfeiffer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs en Dť-lilah : Het is geen kolonie, het is een wereld : Vrouwen bereizen en beschrijven IndiŽ 1852 - 1912    Uitgeverij Terra Incoggnita   http://www.terraincognita.nl/emailbloem.html     Darja de Wever   terrainc@xs4all.nl
   

Toegevoegd aan Indische Beeldend Kunstenaars    /LINKSIndischeSchilders.html

 • Roy James DŲhne   http://www.jawakidul.com/slamat.htm    na een leven als make-up artiest / hairstylist in 1996 begonnen met schilderen van gezichten. Hoofdzakelijk Njai Loro Kidoel, de Javaanse Zuidzee Godin
 • Henry Ketting-Olivier  Los Angelos    California    USA

Sierkanlezing   Zelfportret met Moeder. Een familiekroniek  door  Martin Schouten    e.verhoeff@quicknet.nl

Zaterdag 25 oktober 2003, 15.00 uur  Entree 4 Euro

Plaats: De Sierkan   Hoek Stadhouderslaan en A.Heinsiusstraat, tegenover het Haags Gemeentemuseum

 

NieuwIndisch op TV   18 october 23.00 uur   programmaoverzicht  http://nieuwindisch.nl

 

Indisch Film Archief    zeer sterk uitgebreid    http://www.geocities.com/indischfilmarchief

 

Indische Activiteiten  

Prikbord en Nieuwsbrief
Indocrew    http://www.indocrew.tk/
Indosurf      http://groups.msn.com/IndoSurf
 
Wegwijs in IndonesiŽ?    www.Indostreets.com
 

IndonesiŽ door Indonesische ogen     www.tembang.com

IndonesiŽ door Amerikaanse ogen     www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html  
OrchdeŽn van IndonesiŽ     www.geocities.com/RainForest/Vines/9686/main.htm
DDay Museum USA   http://www.ddaymuseum.org/

Nieuwsbrief nummer 80   Donderdag 25 september 2003

 

Veteranendag / Soemobito / Bantar Gebang / 15-8-03 voordracht / lezingen / Gezocht / Informatie pagina verbeterd / Keju Besar Peter Ypma / Schilders uit AustraliŽ en IndonesiŽ / Toean Petoro From Mamasa / Schepen / Modelbouw / Foto's
 

De Veteranendag is pas op 29 juni 2005 de verjaardag van Prins Bernhard

De voorbereidingstijd voor 2004 was te kort
 
Soemobito reŁnie 4 oktober 13.00 uur
Met lezing door Rob Bouwman auteur van Twee Moeders
Kumpulan Bronbeek Arnhem   r.oudkerkpool@chello.nl  058-2572518 
 
Bantar Gebang, de grootste afvalberg van Djakarta   
Expositie van foto's door Thom Hoffman. Tot 2 november
Honderden vrouwen, mannen en kinderen die trots zijn op hun beroep van afvalverwerker
Rijksmuseum voor Volkenkunde    Steenstraat 1    Leiden    071-5168800    www.rmv.nl
 
Harry Clee heeft op 15 augustus jl.
op verzoek van de gemeente De Bilt een voordracht van 30 minuten gehouden over de bevrijding, die voor hem toen nog, geen echte bevrijding was. Hij zat nog drie maanden in het kamp, omgeven door Bersiap strijders. Daar ging een deel van zijn verhaal over. Het was een mooie dag en de voordracht werd gewaardeerd. Zelf vond hij het een hele stap, om na 58 jaar stilte, iets over zichzelf te vertellen voor 250 toehoorders  
Misschien kan hij dit verhaal een volgende keer ergens anders vertellen.   hmsclee@planet.nl 
Gezocht:    /infGEZOCHT.htm
Margareth Rose (Meity)  Court, geboren 9-1-47 te Batavia(?) gezocht door haar dochter    j.spil@freeler.nl
Meity ging waarschijnlijk al jong naar Nederland. Haar zus, Carla Maurien Court, woont in Kuta op Bali.
Zij is getrouwd geweest met een zekere Evert uit Harlingen of Heereveen. en kreeg 2 meisjes en 2 jongens. Op een dag verdween ze naar Zwitserland met een zekere Retho Gemperlie uit Uzwill Zwitserland.
 
Mijn Informatie pagina sterk verbeterd. oa. lijst met meer dan 500 Bersiap kampen toegevoegd    informatie
 
Keju Besar toegevoegd   linkKejuBesar
Schilders wilden toegevoegd aan mijn pagina van beeldend kunstenaars met een Indische achtergrond      LINKSIndischeSchilders
 • Uit AustraliŽ: Theo Couwenberg    http://www.kochgrafiksb.com/~tc   tc-info@kochgrafiksb.com
 • Uit IndonesiŽ: John Schlechter    /John%20Schlechter.jpg
  • GRATIS 3 weken verzorging en behuizing aangeboden bij mij in Prigen in de bergen ten Zuiden van Surabaya voor serieuze  INDISCHE ARTIST die ROOTS  in JAVA zoekt.....voor kunstactiveiteit   Ik denk aan deelnemers of deel neemsters aan de DELFTSE INDISCHE  KUNSTWEKEN pas gehouden!!!   Direct bellen naar Prigen 0343-883452 of naar mij emailen mailto:yuyun@sby.dnet.net.id  
Modelbouwmeeting Madurodam    ook van schepen
Zondag 19 oktober 2003   09.00 uur tot 18.00 uur   Vele uitgevers en ontwerpers van bouwplaten zullen die dag aanwezig zijn.

Georganiseerd door   Scaldis Cardboard Modelclub    http://go.to/scaldismodelclub     emameert@zeelandnet.nl     0115 Ė 648 790

 
Foto's

Nieuwsbrief nummer 79   Woensdag 10 september 2003
 

BKK kumpulan / Badontji di Barak / Hart van Ceram / Jan Toorop / Lilian Ducelle / Museum Bronbeek / New Zealand en HawaÔ / nog veel meer

 
Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK) houdt weer een kumpulan /ontmoetingsdagen.htm
27 september   in Cultureel Centrum  "De Brink"  Padberglaan 18   6711 PD te Ede (tel 0318-615048)
Zaal open 10.15 uur.   U bent van harte welkom en is er gratis koffie (U dient zich in verband met het eten wŤl aan te melden!) 
Aanvang 11.00 uur.   Twee mensen met eigen verhalen   
en Jan Kleevens, auteur van Pangkie    http://home.planet.nl/~vdbroeke/hom8.htm
vertelt over zijn jeugd in Magelang voor en tijdens de Japanse bezetting en het hoe en waarom van zijn boek   
Weet u een gitarist voor de samenzang? Bel Alex Marchelinus. 020-6311789 
17.00 uur     Afsluiting
 
Verslag vorige ontmoetingen? /bijeenkomstenVERSLAG.html
Bibliografie over het leven buiten de Japanse kampen en in de Bersiap(kampen)   /bibliografie.htm
Lijst van (568) Bersiapkampen   /bersiapkampen.htm
Badontji di Barak       Feest in het OpenluchtMuseum ter gelegenheid van de opening van de Molukse Barak. 
Vrijdag 3-10-2003   15.00 tot 21.00 uur    http://www.openluchtmuseum.nl/moluksebarak/home.htm     
 • DaniŽl Sahuleka    Hťťl lang geleden kreeg hij gymnastiek van mij
 • AÔs Lawa-Lata
 • Silahkan
 • Piet Gaspersz en Jeffry Patty
 • Wangu Wangu (Tifa uit Assen)
 • Nel Lekatompessy (verhalen)
 • Daan Tanate (cabaret)    hij was al eens bij de BKK /Gastsprekers.htm 
 • Shakira (jong zangtalent uit Apeldoorn)
 • Zangkoor Ebenhaezer (Zwolle)
 • De vergeten bewoners in het Hart van Ceram http://www.dlm.org/nl/ned.htm
   
  Jan Toorop Expositie  Museum Valkhof    http://www.museumhetvalkhof.nl/index3.html
  13-9-03 tot 23-11-03      Kelfkensbos 59   Nijmegen   024-3608805   mhv@museumhetvalkhof.nl

   

  Indisch in de Aanbieding   door   Lilian Ducelle.   Sierkanlezing   http://www.blimbing.nl/sierkanlezing.htm
  Zaterdag 20 september 2003, 15 uur     Plaats: De Sierkan   hoek Stadhouderslaan en A.Heinsiusstraat, tegenover het Haags
  Gemeentemuseum; te bereiken vanaf Centraal Station: bus 4 of tram 17, vanaf station Hollands Spoor: tram 10)
  toegang Euro  4,00

   

  Presentatie UIT HET DEPOT in Museum Bronbeek  en andere interressante activiteiten  http://www.dico.nl/ktomm/evenementen/museum_activiteiten/index.html

   

  Zondagmiddag 28 september 2003 van 14.00 tot 15.30 uur zal de conservator van Museum Bronbeek, drs. D.W. Staat, interessante voorwerpen uit de depots van het museum tevoorschijn halen en erover vertellen. In zijn presentatie zal de heer Staat wetenswaardigheden vertellen over materiaal, geschiedenis, gebruik en restauratie van de getoonde voorwerpen. 

   

  Indische Zaken in de media   http://www.blimbing.nl/media.htm
  4 oktober 2003   De Brug te Amsterdam
   
  John Bosch en Jan Lammers van Racing for Holland team winnen FIA Sportscars Championship 2003
   

  Escape from Surabaja on HR MS Abraham Crijnsen    http://navyleag.customer.netspace.net.au/fc_07so.htm

   
  New Zealand, Good news from  Pak Gus came from the doctor that the blood samples show no sign of cancer any more   http://communities.msn.co.nz/KabarAngin
   
  HawaÔ, Pak Leo vertelt mooie verhalen van vroeger, en nu op HawaÔ  http://home.hccnet.nl/e.schwab/
   
  Bijzondere links
  waar je een link vind naar de stamboom van de Nederlandse Wahr-s (meer dan 400 leden) die gerelateerd zijn aan Indonesie. Alsmede nog vele Nederlandse namen zowel als Indonesische, waaronder: Warokka, Walsen, Pattiwael, Lapian, Lasut, Tumbuan, Waworuntu, Tambajong, Mundung, Fernandez, Gerungan, Situmorang.      http://home.planet.nl/~mrbwahr/ringofwahr/index.html
  Maillist beschikbaar voor Wahr leden en daaraan gerelateerden:  http://groups.msn.com/RingofWahr

  Nieuwsbrief nummer 78     Donderdag 28 augustus

   

  Tijd om te herdenken / New Diamonds stoppen / Tijd om te treuren  / Zoeken van biologische ouders / Badontji di Barak Opening Molukse Barak in het Openlucht Museum
   

  Tijd om te herdenken

   

  Tijd om te treuren 

  De New Diamonds  http://www.of-course.org/boekingen.htm   hielden hun afscheidsconcert tijdens de pasar Flevo op 24 augustus 2003   http://www.google.nl/search?q=cache:FtkpZvzX7-IJ:www.wnproductions.nl/downloads/persberichtpasarzeewolde2003.doc+The+New+Diamonds&hl=nl&lr=lang_nl&ie=UTF-8

   

  De illustere Blue Diamonds  http://www.absofacts.com/popmuziek/data/bluediamonds.shtml  hielden op te bestaan na de dood van Ruud de Wolff in december 2000.  Er was een tribute concert in Vredenburg door Riem de Wolff samen met zijn zoon Steffen de Wolff waar bijna een jaar later al zijn collegaís uit het vak deelnamen, nam zijn zoon Steffen de Wolff de fakkel voor een korte periode over. Omdat het publiek er niet genoeg van kon krijgen heeft het duo optreden van vader Riem en zoon langer geduurd dan toen de bedoeling was. Nu is het dan zover. Zoon Steffen de Wolff, onder meer ook afgelopen voorjaar doorgedrongen tot de eindronde van het TROS Eurovisiesongfestival en vader Riem traden de 24e voor het laatst als duo op. Vele collegaíswaren daarbij aanwezig zijn, waaronder Wieteke van Dort, als tante Lien. Voor het eerst na drie jaar brachten The New Diamonds de wereldberoemde hit Ramona weer op de oude manier ten gehore. En voor het laatst.

   

  Tijd om te kiften

  Amanda Kluveld columniste bij de NRC, nu nog universitair docent in Utrecht, maar binnenkort verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, schreef op 19 augustus een commentaar op de 15 augustusherdenking. De Laatste Kans. 

  We moeten maar niet meer openlijk rouwen (we waren immers kolonisators) Het rouwen moeten we maar thuis doen. Ze roept op tot mentale onafhankelijkheid.

  Het artikel en de vele reacties daarop   http://www.blimbing.nl/amanda.htm

  Amanda Kluveld gaat helaas niet inhoudelijk in op de reacties. Ze reageert slechts zeer stekelig naar ťťn persoon. Haar artikel en haar reactie   http://pages.ivillage.com/kluveld/    mail@amandakluveld.com

   

  Tijd om te zoeken

  Andrť Smit zoekt zijn biologische ouders die hij nooit gekend heeft.  Ik weet alleen de achternaam van mijn moeder die mej.Smit heet. Ik ben geboren op 14 mei 1945 in een particulier kliniek van  mej.E.J.Ros aan de van der Houtlaan nr.9 in Jakarta. Mijn moeder heeft enkele dagen in deze kliniek gelegen en is later nooit meer terug gekomen om mij op te halen. Volgens mej.Ros die mijn moeder had geholpen met de bevalling, dat mijn vader een Duitser zou zijn. Mijn moeder liep dus vrij tijdens de Jappentijd en het is mogelijk dat ze in de bersiap periode gevangen zat in de kampen.    andre@alwaysaccess.nl

   

  Badontji di Barak       Feest in het OpenluchtMuseum ter gelegenheid van de opening van de Molukse Barak. Vast een vooraankondiging  Vrijdag 3-10-2003   http://www.openluchtmuseum.nl/moluksebarak/home.htm       Met veel Molukse artiesten. Onder andere DaniŽl Sahuleka   http://www.sahuleka.com/    Hťťl lang geleden gaf ik zijn klas les in gymnastiek
  Indisch Film Archief breidt uit   http://www.geocities.com/indischfilmarchief
  • Nieuwe downloads (Indisch ABC)
  • Links naar online te bekijken Indische films (sectie Filmlinks)
  • Lijst van video's met filmbeelden uit IndiŽ toegevoegd
  • Verhandeling over de geschiedenis van de film in IndiŽ
  • Nederlandse en engelse geschiedenissectie toegevoegd
  NieuwIndisch   maakt televisieprogrammaís over de Indische cultuur. www.nieuwindisch.nl  

  De programmaís worden elke eerste en derde zaterdag van de maand uitgezonden op het Amsterdamse net SALTO A2.     info@nieuwindisch.nl

   

  De URL van Radio Tokeh is alweer veranderd
  Het is nu echt  www.radiotokeh.tk
   
  Waar je tot je eigen verbazing jezelf soms terug vindt? http://www.djdialogue.org/infoJ.htm

  Nieuwsbrief nummer 77     Woensdag 6 augustus

   

  Nieuwsbrief Nr 77

  Meer Herdenkingen      /      Lesbrief 15 Augustus      /      Reunion Indo-Emigranten USA : Pastor Walter Act      /      Alan Neys Memorial  Fund  

  Indische Joden      /     NIOD liet Tessel Pollmann een column schrijven      /     Warga Negaras geen Gebaar      /      STICHTING Buitenlands Pensioen Belang wordt Steunpunt door een onbekende?      /      The big C and Pak Gus

   

   

  Meer Herdenkingen

  Lesbrief 15 Augustus
  In de door mevr dr Esther Captain geschreven lesbrief ĎWaarom die vlag toch?í is te vinden waarom Indische Nederlanders op 15 augustus herdenken dat de Tweede Wereldoorlog in AziŽ op 15 augustus 1945 was afgelopen.
  De lesbrief is bestemd voor leerlingen tussen 11 en 16 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs en is te gebruiken tijdens lessen algemene vorming, geschiedenis en maatschappijleer.
  Ook voor een breder publiek is het een goede kennismaking met de geschiedenis van Indische Nederlanders.
  Het Indisch Huis  Javastraat 2-B  Den Haag   http://www.hetindischhuis.nl/   ecaptain@hetindischhuis.nl
  Vrijdag 15 augustus 2003, 16:00 -18.00 uur  
   
  Reunion Indo-Emigranten USA : Pastor Walter Act   http://www.laserfire.com/putrijaya/
  23 - 24 augustus 2003  South California  DrJanPhD@aol.com    (949) 355-4035    (909) 634-9094 
   
  Alan Neys Memorial  Fund   steunt de achtergebleven indische oudjes in Indonesie
  Potluck 10 augustus 12 uur  ten bate van de Alan Neys Memorial  Fund    Iedereen is welkom   Met muziek
  Bij Henny Neys thuis    549  Ellesmere Drive    Walnut Creek California 94598   hennyneys@webtv.net    telefoon nummer 1-925  939-7128 
   
  NIOD liet Tessel Pollmann een column schrijven  

  Warga Negaras (voormalige Indische Nederlanders in IndonesiŽ) uitgesloten van uitkering Gebaar   http://home.wanadoo.nl/carl.parijs/#Uitspraak

  STICHTING Buitenlands Pensioen Belang van de overleden Peter de Ridder wordt Steunpunt door een onbekende?    http://www.blimbing.nl/sbpb_vervolg.htm

  The big C announced itself to Pak Gus and now it is a waiting game

  http://groups.msn.com/KabarAngin/_homepage.msnw?pgmarket=en-nz    > Kabar Angin Newsletter july 2003 <

   
  Herdenkingen
  De Vereniging "Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941- 1949" (KJBB)
  heeft nu een eigen website www.kjbb.nl
  De Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK) /werkgroep.htm
  is een werkgroep van de KJBB
   
  Pasar Jembatan
  Zondag 27 juli 2003 10.30 - 19.30 uur St. de Brug,  Aalbersestraat 248/A, 1067 GM Amsterdam Geuzenveld
  Euro 3.-      Informatie  e.verhoeff@quicknet.nl   020 6138374
  De Jembatan huisband: Suara Jembatan, een meidenband, Indonesische dans, een verhalenvertelster, een demonstratie van een speciale Indonesische ademhalingstechniek, modeshow, workshop linedance
   
  Het Nederlands Openluchtmuseum zoekt voor de Molukse barak
  • ťťn voor gemiddeld 28 uur per week
  • ťťn voor gemiddeld 21 uur per week
  Reunion Indo-Emigranten : Pastor Walter Act
  23 - 24 augustus 2003  South California  DrJanPhD@aol.com    (949) 355-4035    (909) 634-9094  
   
  De INDO Magazine bestaat 40 jaar!    http://www.deindo.com/mainweb/links.htm  
  20 september 2003   Elks Lodge Arcadia, CA, 27 W Huntington Drive       Informatie   info@deINDo.com   goeladjawa@juno.com
  Met nassi koening, DJ Marien, nog heel veel meer, en Wouter Muller   http://www.woutermuller.com/
  US$ 35.-  Niet aan de zaal!!   Aanmelding bij Robert Guntenspergen, 435 N. Ellen Drive, West Covina, CA, 91790-1610   
   
  Op dit moment zijn er ongeveer 880 geadresseerden voor deze Nieuwsbrief waarvan ongeveer 150 buiten Nederland
  Kent u familie, vrienden, kennissen, instanties in het buitenland die ook geinterresseerd zijn hierin? info@buitenkampkinderen.nl
   
  ReŁnie Stichting Jongens in Japanse kampen '42 - '45    11 oktober 2003 Leerdam    SJJK@slegtenhorst.demon.nl  0182-613675
   
  Velperweg 147 Arnhem     Op de Open Monumentendag zondag 14 september om 12.00 en 14.00 uur
  Heel veel over de geschiedenis van het Landgoed Bronbeek en zijn bewoners kan men te weten komen tijdens een rondleiding over het landgoed Bronbeek. Het Jaar van de boerderij is aanleiding om tijdens deze rondleidingen speciale aandacht te geven aan de voormalige boerderij op dit terrein.  

  Museum Bronbeek is in het kader van de Open Monumentendag op zondag 14 september gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.

  NIOD conferentie over Bersiap    http://www.blimbing.nl/bersiap.htm
  Nederlandstalige dagbladen 1945 - 1957    http://www.blimbing.nl/krantlijst.htm
  Om een goed beeld te krijgen van de verwarrende naoorlogse jaren in IndonesiŽ zijn de Nederlandstalige dagbladen die tussen 1945 en 1957 in IndonesiŽ verschenen een belangrijke bron van informatie. Gek genoeg maken onderzoekers van de geschiedenis hier veel te weinig gebruik van.  Peter Schumacher publiceert deze lijst
  Jan Schlechter in Prigen IndonesiŽ overweegt zijn huis beschikbaar te stellen
  voor een student(e), jongelui die hier een baan zoeken of al werk hebben of zomaar in de kampong de cultuur van nabij willen meemaken en Bahasa studeren 
  Prigen ligt in de bergen 50 km zuid van Surabaya   Makkelijk met de bus en het klimaat is er beter dan in Surabaya, geen muskieten  etc etc   yuyun@sby.dnet.net.id
   
  Indisch Amateurfilm Archief    http://www.geocities.com/indischfilmarchief
  Onlangs is de nieuwe website van het IAA, het Indisch Amateurfilm Archief online gegaan.
  Het IAA houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met (amateur)films uit het voormalige Nederlands-IndiŽ.
  • het verzamelen van zoveel mogelijk oude home-movies
  • het IAA heeft de grootste collectie van dit type film in Nederland en in de rest van de wereld in haar archief!
  • niet alleen het simpelweg opslaan van al het oude filmmateriaal, maar dit tevens te conserveren zodat over heel wat jaren ook toekomstige generaties deze films nog kunnen bezichtigen en/of onderzoeken
  • een van de plannen is het openen van een Indisch Visueel Museum waar vele bijzondere films uit de Gordel van Smaragd digitaal bekeken kunnen worden door bezoekers
  • het is immers 57 jaar geleden dat er een einde kwam aan het Nederlands-IndiŽ en over niet al te lange tijd zullen ook herinneringen een einde vinden omdat de mensen die alles van dichtbij zelf hebben meegemaakt er dan niet meer zijn. Vandaar dat het IAA het Indische verleden op haar eigen manier leven wil houden. En zij heeft uw hulp daarbij nodig! Het IAA is immers altijd op zoek naar films! Kunt u helpen, of kent u mensen die wellicht kunnen helpen? Laat het ons weten!
  De URL van Radio Tokeh is veranderd
   

   
  Nederland krijgt een officiŽle veteranendag
  Een jaarlijks terugkerend evenement met ingang van 29 juni 2004, de verjaardag van prins Bernhard
   
  Stichting Het Gebaar heeft besloten de doelgroep van de Collectieve Doelen, in de volksmond ook wel Gebaar II genoemd, uit te breiden met onder andere (voormalige) landgenoten die in Nederlands-IndiŽ zijn achtergebleven. Dit is bekend gemaakt op 16 juni jl. tijdens een bijeenkomst in het Bibit-theater op de Pasar Malam Besar in Den Haag.
   
  Door zeer veel mensen en groeperingen werd daarom gevraagd.

              WAAR BLIJFT DŃŃR HET GEBAAR?

   

              Het Indisch Platform leunt tevreden achterover in Den Haag,

              want alle aangesloten leden zijn in hun doel geslaagd:

              Er werd een uitkering geregeld voor velen uit het moederland,

              die toen hun leven zagen ontregeld door politiek van hogerhand.

   

              Als erkenning dat er veel mis ging na tijden van chaos en gevaar,

              kwam er geld van de regering, bedoeld als gebaar.

              Er werden aanvragen verzonden door meer dan honderdduizend man

              en velen raakten opgewonden toen Het Gebaar echt binnen kwam.

   

              Nu is het geld besteed aan een reis, aan een computer of DVD,

  aan een grafsteen voor Mammie of een breedbeeldteevee.

  Maar omdat er minder aanvragen zijn dan werd gedacht,

  krijgen allen die al wat kregen nog meer dan verwacht.

             

              Het Indisch Platform leunt tevreden achterover in Den Haag.

              Geen last van het geweten of van een lege maag.

              Indisch Platform, hoe kůn je vergeten dat dŠŠr nog landgenoten zijn,

              die in hun hart nog eer bewijzen aan dezelfde vlag als jij?

              Maar die daar zijn gebleven door de omstandigheden van die tijd

              en elke dag weer overleven op de rand van waardigheid?

  - Waar blijft dŠŠr Het Gebaar?

             

  Voor de vrouw in Surabaija in die kampong achter het station,

              die toen niet is vertrokken, omdat dat niet mocht of kon.

              Maar die van Juliana nog een foto heeft bewaard,

              die je zien mag in het donker als ze al haar tranen laat.

              - Waar blijft dŠŠr Het Gebaar?

   

              Indisch Platform, hoe kůn je vergeten, wie niets hebben misdaan,

              alleen maar achter zijn gebleven, niet zoals jij zijn weggegaan?

              Indisch Platform, sus jij je geweten met een bureaucratisch reglement?

              Indisch Platform, ben je vergeten voor wie je op de wereld bent?

             

  Voor degenen die nog tjendol eten in het verzorgingshuis in Bennekom

              ťn voor de vrouw in Surabaija in die kampong achter het station!

              Indisch Platform, ben je vergeten wŠŠr je eigen hart begon?

              - Waar blijft dŠŠr Het Gebaar?

   

               Een liedtekst door Wouter Muller   www.woutermuller.com

  Indisch Japanse Nakomelingen   hadden de gelegenheid zich te presenteren op de Pasar Malam Besar 2003.
  Hun lezingen:   www.stichting-sakura.nl    >updates<
   
   
  Darah Ketiga  Indische Jongerengroep   http://www.darahketiga.com/
  Bij Indische jongeren vindt een bewustwording van identiteit plaats
  Info: Erik Koks, voorzitter Darah Ketiga Indische Jongerengroep   darah_ketiga@hotmail.com    Info@darahketiga.com
   
   
  Bataljon Zeeland, ... een film?
  Gerard Bueters - Multi World Pictures- wil een film maken over Bataljon Zeeland dat in IndiŽ opereerde
  Heeft u informatie over vroeger of nu?   MultiWorldPictures@ision.nl   gbueters@mediateam.nl
   
  • Expositie
   • T/m 5 oktober 2003 'Indisch herdenken op de vierkante meter - tentoonstelling
   • T/m 18 februari 2004 'Bronbekers bekeken' - fototentoonstelling
  • Rondleiding met dia lezing  
   • Op de dinsdagmiddagen 29-7-03 en 2-9-03 organiseert Museum Bronbeek in Arnhem om 14.00 uur een rondwandeling over het Landgoed Bronbeek, gevolgd door een diapresentatie over de geschiedenis van dit landgoed. In verband met de beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk    NB.Ravensbergen@MINDEF.NL   026- 3763555. Euro 7,-. Het programma eindigt om 16.30 uur

   
   
  De Pasar Malam Besar werd door Koningin Beatrix geopend  http://tongtong.denhaag.org/
  Ik mocht er bij zijn en maakte enkele foto's:   /openingPasarMalam2003.htm  
   
   
  Het waarom van mijn nieuwsbrief
  Mijn Nieuwsbrief /NIEUWSBRIEF.html is ontstaan in december 2000
  Het Gebaar had geen eigen website, nu wel http://www.gebaar.nl/
  Het Indisch Platform had en heeft geen eigen website. Het is een door de regering in het leven geroepen klankbord voor de Indische gemeenschap zonder eigenfinanciŽn.
  Nu heeft het onderdak bij Pelita   www.pelita.nl 
   
  Over Het Gebaar en het Indisch Platform vlogen destijds slechts halve waarheden heen en weer over het internet
  Met mijn webpagina en deze Nieuwsbrief heb ik duidelijkheid proberen te verschaffen.
  Dat deed ik met behulp van Herman Bussemaker, toen voorzitter van de Vereniging "Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1942 - 1949"    http://www.kjbb.nl    en lid van het Indisch Platform
  De 10 adressen die ik toen had groeiden uit tot een bestand van meer dan 900 (1500 op 1-9-2003)
  Er was kennelijk behoefte aan de informatie over Het Gebaar
  Andere nieuwtjes en wetenswaardigheden ontdekte ik zelf of ze werden mij door u toegestuurd
   
  Nu Het Gebaar en Indisch Platform zichzelf kunnen presenteren gaat die webpagina    /IP.htm 
  op 31 - 8 -2003 van het Net
   
   
  Ik stopte 14 juni 2003 als bestuurslid van de Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK)   /werkgroep.htm
  Daarbij sprak ik mijn dank uit

  Bij mijn afscheid van het bestuur van de

  Werkgroep Buitenkampkinderen

  Dank

  aan ŗlle organisatoren

   

  In 1987 kwam ik terecht in de 1e gespreksgroep voor buitenkampkinderen geleid door Marjoke Verschoor.

   

  In 1988 werd de organisatie van deze gespreksgroep voortgezet door

   Dea Walraven (Ü 1993)

  en Elsa Oldenhave-Neijndorff (Ü 1996).

  Kort daarna, ook uit de eerste gespreksgroep, deden mee

  Niek Broese en ondergetekende.

  Ik werd bestuurslid Ė voorzitter Ė bestuurslid.

   

  De anderen waar ik in de loop der jaren mee samenwerkte:waren

  Hetty Kamphuis

  Vera Lammerts van Bueren

  Peggy van Roon-Koek

  Victor Manz

  Armand Zecha

  Gino van der Haar

  Reggy Moltzer

  Rita Young bestuurslid Ė voorzitter

  Herman van Emmerik

  Erin Anderson

  Alex Marchelinus

   

  Mijn dank aan hen,

  en aan allen die ons daarbij op allerlei manieren gesteund hebben.

   

  Door de samenwerking van ons allen

  is de BKK geworden tot wat ze is

   

  14 juni 2003      Okke Norel

   

   
   
  Opstarten van Indisch Internet Radio
  Welke 24 uur, 7 dagen per dag te (live) te beluisteren zou kunnen zijn via Internet
  Graag reactieís van mensen die willen mee helpen dit op te helpen bouwen maar ook van evt. toekomstige luisteraars.
  Ook mensen (bedrijven) welke zouden willen sponsoren graag reacties.
  J.A.Oltmans   radio@semarang.nl       www.semarang.nl   
   
   
  Radio Tokeh  op internet  http://radiotokeh.web1000.com/indexx.html
  Iedere Dinsdag  18.00 - 20.00 uur
  Vorige x een x te weinig! Indexx met 2 x-en!
   

  Nasi Idjo   Indische Jongeren Organisatie      www.nasi-idjo.nl   info@nasi-idjo.nl   

  Oldenzaalsestraat 310    7523 AH    Enschede   053-4358210

  Contactpersonen:
  Vaya Nijhof, tel. 053 - 4325836, vaya@planet.nl
  Iris Cousijnsen, tel. 053 - 4358210, iris@nasi-idjo.nl
  Brigitte Boogaard, tel. 053 - 074 - 2776265, brigitte@nasi-idjo.nl.

  Ruud Hoemakers, voorzitter van de Stichting Indische Koempoelan Besar (koepel van 3 Indische sociŽteiten in Twente) heeft hiertoe het initiatief genomen. Hij nam contact op met Vaya Nijhof en Sonja Brouwer, die op hun beurt een aantal enthousiaste jonge volwassenen van Indische afkomst -Rachne Muller, Raffie Wattimena en Iris Cousijnsen- wisten te bewegen het team te komen versterken. In januari 2003 leidt dit tot de oprichting van Nasi Idjo, Indische jongerenorganisatie Overijssel (Idjo is een verbastering van hijau, groen)

   

  Doelstelling

  In de doelstelling van Nasi Idjo staat nasi, rijst symbool voor de vermenging van de Nederlandse en Indische cultuur. Nasi Idjo wil de Indische identiteit binnen de Nederlandse samenleving levend houden, en hierin investeren door gemeenschappelijke activiteiten rondom het centrale gevoel van Indisch-zijn te organiseren

  Op haar eigen manier wil Nasi Idjo andere Indische jongeren en jong volwassenen (de leeftijd ligt ergens tussen de 20 en de 40 jaar) bereiken. Nasi Idjo wil hen bewust maken van hun achtergrond, de Indische cultuur en het cultuurgoed bewaren en dit met elkaar en anderen delen om zo het Indische gevoel te versterken. Daarvoor organiseert zij activiteiten, thema-avonden, forumdiscussies, enzovoorts, om zo actief bezig te zijn met de Indische cultuur

   

  Bestaansrecht

  Tijdens de Pasar Malam in Hengelo in april heeft Nasi Idjo eerst onderzocht of zij wel bestaansrecht heeft.
  Daar presenteerde Nasi Idjo zich met een eigen stand, een folder en een enquÍte. Door korte vraaggesprekken is getoetst of de organisatie draagkracht heeft. Ook is gekeken of er behoefte is om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen

   

  Enthousiast positief

  De opbrengst was boven verwachting: rond de 250 bezoekers van de Pasar Malam zijn door Nasi Idjo geÔnterviewd. Niet alleen waren de geÔnterviewden enthousiast en positief over de jongerenorganisatie, ook toonde 64% belangstelling voor deelname aan activiteiten en wilde 36% zelfs meehelpen deze te organiseren.


  woensdag 14 mei 2003

  Landelijke Molukse Ouderendag 7 juni Veluwehal Barneveld 
  lezingen over ouder worden, woonvoorzieningen, dans, theater, muziek, Ais Lawalata
   

  Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK) houdt een kumpulan op 14 juni te Ede   info@buitenkampkinderen.nl

  Hoe was het de vorige x?  bijeenkomstenVERSLAG   mťt foto's

  Programma 14 juni   ontmoetingsdagen

  • enkele mensen van ons die over zichzelf vertellen
  • Paula de Haas. Zij schreef een doctoraal scriptie getiteld: Indo Europeanen in Malang buiten de Japanse kampen (9 maart 1942 - 31 juli 1947) In het kader van haar studie Talen en Culturen van Zuid-Oost AziŽ en OceaniŽ. Zij interviewde mensen uit Malang en beschrijft in haar scriptie de situatie van voor de Japanse bezetting, het dagelijks leven in de bezettingstijd buiten de Japanse kampen, de veranderingen in het leefpatroon, de Bersiap en de eerste politionele acties. Zij vertelt over haar scriptie en de situatie daarin beschreven. Over zichzelf, haar familie, hoe ze er toe kwam de scriptie te schrijven, wat ze nu doet. Ze wil graag Malangers zien en horen.
  • Wouter Muller. Hij was al vaker bij ons en het was telkens een succes. Hij had twee CDís. Hier  en Daar en Indisch Hart. http://www.woutermuller.com/

   

  Verhalen van kinderen buiten de kampen over hun belevenissen toen

  /GESCHIEDENISpersoonlijk

   

   

  Een indo, nu weer in IndonesiŽ   http://rodcwahr.bravepages.com/bio/index.html

   

  INOG I-day 2003 2e Pinksterdag 9 juni Thema: Sociaal Ouderschap  

  http://www.inog.org    > I-Day    > Sociaal Ouderschap

  Werkgroep INOG (Indische Na-Oorlogse Generatie) is een onderdeel van de KJBB

  /KJBB.html

  De jaarlijkse I-Day is op 2e Pinksterdag 9 juni in "Bronbeek" Arnhem

  Info stands: KJBB-stand werkgroepen, SinaÔ Centrum, Centrum 45, Pensioen & Uitkeringsraad (PUR), zullen met stands aanwezig zijn en met uw vragen behulpzaam zijn.

  • 09:15 uur   Zaal open en Ontvangst  Dagvoorzitter Commandant KTOMM Bronbeek, Kol J.C.L. Bolderman  -  INOG voorzitter Henk Bakker  -  voorzitter KJBB C. Wolfswinkel -  Andrť Kuipers van de PUR (tijdelijk vergoedings regeling, TVP)  -  Kunstzinnig intermezzo door Roy Piētte   http://home.planet.nl/%7Epiett002/  -  Voordracht van Henk Bakker, voorzitter INOG over Ouderschap bij de INOG, Verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen
  • 12:00 uur   Pauze en Lunch
  • 14:00 uur   Over het thema Ouderschap: FORUM  -  Amurta  (= Nippy Noya / percussie - Roy Kuschel / fluit - Hans Budding / Indische poezie - Thomas Kagermann )   
  • Swing Time !!   -   INOG-Band, Parental Love Band
  • Verder bijdragen van: Don GabriŽl, Guus & Johnny La Porte (Band "Barrel House")
   
  Tussen twee werelddelen in, wacht het verlangen van een oceaan  
  39 Indische en Molukse kunstenaars in 3 musea te Delft 
 • World Art    
 • Museum Nusantara     Informatie 
 • Stedelijk Museum Het Prinsenhof         Informatie 
 • 27 april tot en met 3 augustus 2003
  Tentoonstelling en een boek op initiatief van Dees Goosen   -   boek door
  de 39
  • Dees Goosen    
  • Charles Jansen    
  • Leanne Lawalate     
  • Loemamoli     
  • Dirk Oeghoede     (2)    (3)    
  • Merapi Obermayer    
  • Timothy Mahler    
  • Eddy Manuhutu    
  • Ben Manusama    
  • Henk Mual     
  • Paula la Peau    
  • Juni Pattimahu Kusumanto
   
   
   
   
  Dat boek uit uw jeugd dat u al zolang zocht??  
  40.000.000 kansen  -  duizenden boekenantiquairs van over de hele wereld  -  http://dogbert.abebooks.com

   


  Frans Deeleman : een interview      http://www.blimbing.nl/deeleman.htm
  een ĎIndische jongení van 77-jaar met nog wat Chinees bloed in zijn aderen, was ondermeer Secretaris-generaal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), 1972 tot 1983. Hoewel hij zich jaren lang weinig met de groep Indische mensen in Nederland heeft bemoeid, wil hij zich nu graag inspanningen getroosten de gefragmenteerde Indische gemeenschap in Nederland sterker te maken.

  Sierkanlezingen
  De Sierkan    hoek Stadhouderslaan en A.Heinsiusstraat, tegenover het Haags Gemeentemuseum; te bereiken vanaf Centraal Station: bus 4 of tram 17, vanaf station Hollands Spoor: tram 10      toegang Euro  4,00
  "Tussen twee werelddelen in ..." : Boek en tentoonstelling   http://www.worldartdelft.nl/wad/index.html
  World Art Delft museum Tentoonstelling met werk van indische na-oorlogse kunstenaars
  27 april - 3 augustus 2003   Rotterdamseweg 205, Delft    info@worldartdelft.nl    015-2565589   015-2602638
  Opening 27 april 13.30 uur     Met de groep Amurta o.a. Nippy Noya, Roy Kuschel, Hans Budding, Thomas Kagermann     http://www.jazzinduketown.nl/NL/programma/world_music/index.html
  Bandung-reunie
  De avond wordt muzikaal ondersteund door: *Straight* en *The Hot Jumpers*
  Zaterdag 17 Mei 2003
  Zalencentrum: KONINGSHOF Uiverlaan 20 Maassluis(Z-H)
  Info:  Riet Schmelzeisen    070-3662806    paracetamol
   
  IWI Indisch Wetenschappelijk Instituut: jaarlijkse Open Dag    http://come.to/iwi
  Waldeck Pyrmontkade 906 te Den Haag. (tel.070-363.20.87)
  25 mei 2003    Iedereen is van harte uitgenodigd
  I-day 2e Pinksterdag 9 juni  Bronbeek  Arnhem
  programma's 2002 - 2001 - 2000 vindt u hier/INOG_IPWG.htm
   
  De Weduwe van IndiŽ   F. Willems     www.antenna.nl/wvi
   
  INDONET   Zeer veel informatie     Vroeger op papier : nu op het net     http://www.antenna.nl/indonet/
   
  The Windmill Herald (Newspaper)    Books     Holland & Dutch East Indies     www.GoDutch.com  windmill@godutch.com
  Vanderheide Publishing Co. Ltd.     toll free in North America     1-800-881-0705
  ph. (604) 532-1733   fx. (604) 532-1734
   
  Iedere Dinsdag  18.00 - 20.00 uur
   
  Reizen in IndonesiŽ   

  Donderdag 10 april 2003

   
   Slotuitkering Het Gebaar  http://www.gebaar.nl/        De eenmalige tegemoetkoming van de Nederlandse regering aan de Indische gemeenschap, is definitief vastgesteld op EUR 1.822,-.    Na de vaststelling van het definitieve bedrag krijgen zo'n 96.000 mensen nog eens een slotuitkering van EUR 460,66.
   
  NIOD onderzoek naar schade- en rechtsherstel? 
  geen voortgang NIODonderzoek
   
  Boten van Nederland naar de USA?
  Jan Krancher, Master of Ceremony voor een grote Indo kumpulan in zuid California in Augustus. Vieren het 50e jaar van de Pastor Walter Act die de Indo naar de USA bracht.  Hij zoekt namen van schepen die hen vanuit Holland naar de USA brachten.  DrJanPhD@aol.com
   
  Hainan reunie?
  Mijn vader heeft op Hainan in het jappenkamp gezeten. Weet u of er nog een reunie bestaat van Hainan. Mijn vader ging daar vroeger heen, en ik zou daar graag mee in contact willen komen. Louis Morel  louis@morel.nu   http://home.wanadoo.nl/bekkenk/
   
  Levensverhalen van Indo Warga Negara in IndonesiŽ of daarbuiten op internet?
  Indo met Indonesische nationaliteit in IndonesiŽ of daarbuiten?
  Gerrit van Waardenburg is benieuwd of die er zijn   GvanW331@aol.com
   
  pianist, componist/arrangeur, orkestleider, docent, speelde met Count Basie, Oliver Nelson, Thad Jones-Mel Lewis http://www.trombone-usa.com/jones_lewis.htm Eric Ineke en andere grootheden
  stond aan de wieg van The Dutch Jazz Orchestre http://www.dutchjazz.nl/
   
  Een minderheid binnen de Molukse minderheid   http://www.malra.org/ws/
  een bevolkingsgroep die wel uit de Molukken komt maar zich niet laat identificeren als Ambonees ( en derhalve als groep geen affiniteit heeft met de RMS). Op de verniewde site van Malra kunt u lezen waarom de Zuidoost-Molukker (Keiees/Tanimbarnees) zich niet wil identificeren als Ambonees
   
  Molukse Barak in het Openluchtmuseum  http://www.openluchtmuseum.nl/moluksebarak/home.htm
  Vrijdag 21 maart jl. werd de eerste steen gelegd voor de herbouw van de Molukse Barak uit Lage Mierde in het Arnhemse Openluchtmuseum   moluksebarak@openluchtmuseum.nl
   
  Vanuit Indonesie naar Gelderland Studieproject inburgeringsproces Indische Gelderlanders
  • Stichting Arisan Indonesia (SARI)    http://oase.uci.kun.nl/~sari/  "Actualiteiten"     zoekt Indische Nederlanders van de tweede en derde generatie (18 tot 50 jaar) van wie de eerste generatie (dus hun ouders en grootouders) zich vanuit Indonesie in Gelderland hebben gevestigd. Aanmelding:   sari@mailbox.kun.nl   Pb 1470  6501 BL  Nijmegen
  • Het door de Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen gesubsidieerde onderzoek naar de naoorloogse geschiedenis van Indische Gelderlanders is definitief van start gegaan. Een eerdere oproep in locale en regionale pers gericht aan potentiele onderzoekers en informanten heeft veel reacties opgeleverd. Inmiddels is de samenstelling van het team dat het onderzoek gaat uitvoeren definitief. Alle onderzoekers hebben Indisch-Gelderse banden.
   • Dr. Karen Slaats-Portier (antropoloog)
   • Dr. Ton van Naerssen (sociaal-geograaf)
   • Drs. Inge Duempel (journalist)     imdumpel@planet.nl
   • Juletta Vruggink (student antropologie)
  THUIS  Nieuw boek Marion Bloem    http://www.marionbloem.com/thuis/
  Bij Uitg. Fontein verschijnt op 12 mei 2003 het boek THUIS. Inhoud,  beeldmateriaal,en lay out en omslag zijn verzorgd door Marion Bloem. Het boek bevat dagboekfragmenten, verhalen, gedichten, foto's, tekeningen en aquarellen rondom het thema THUIS. Zij neemt veel aquarellen uit haar dagboeken op in het boek naast (reis)verhalen die nog niet eerder in haar bundels verschenen zijn
  Ter gelegenheid hiervan twee tentoonstellingen en een speciale uitgave van een serie zeefdrukken
  • donderdag 15 mei tot 1 juni De Bijenkorf Amsterdam    Marion Bloem signeert er twee maal
   • zondag   18 mei van 14.00 t/m 15.00 uur
   • zaterdag 24 mei van 14.00 t/m 15.00 uur.
  • De wereld van Marion Bloem  11 mei tot 8 juni West Vlaanderen, BelgiŽ  vrijdag, zaterdag, zondag 14.00 - 18.00 
   Vernissage: zaterdag 10 mei 2003 
   De Queeste Kunstkamers   Trappistenweg 54   Be 8978 Abele/Watou (kunstdorp op de Franse grens)
   dequeeste@hotmail.com   Tel. 0032 57 334872   Fax: 0032 57 339560  
  Ferdinand van Bindsbergen  /Bindsbergen.html (zie ook Moesson okt. 2002)
  expositie Liemers Museum, Havezate Mathena, stationsplein 4 Zevenaar  (naast NS station)
  21 april t/m 1 juni 2003 di t/m vr en zo 14 - 17.00 uur

  Louis Nagelkerke http://louis_nagelkerke.tripod.com/   exposeert in het Kurhaus Scheveningen
  17 april - 6 juli 2003
  informatie  Fleur van Eck  Kurhaus Galerie   06-28714375    
                  Richard van den Heuvel   Amadeus Art   www.amadeusart.nl   06-51420747 
   
  Schilders met een Indische achtergrond
  Er zijn weer enkele toegevoegd  /LINKSIndischeSchilders.html
   
  Wilt u een gids in IndonesiŽ?   Vera Stekkinger
  Informatie: Jeffrey Stekkinger     jstekkinger@hotmail.com     06-55857631
   
  ISTIKA Ikatan seni Tari dan Karawitan Indonesia di Nederland
  Cursus Javaanse Dans en Gamelan    Leraar: Suhardi Djojoprasetyo  kedung@hotmail.com  
  INDONESICHESE SCHOOL, Rijksstraatweg 679, 2245 CB Wassenaar   Tel. 070-310.81.00 Fax. 070-364.33.31
   
   

  Dinsdag 4 maart 2003

   
  Lente in de Tropen   Zondagwandeling in de Leidse Hortus   http://www.hortusleiden.nl/persberi.htm
  Zondag 9 maart 2003 Info  071 - 527 7249 /     veen@hortus.leidenuniv.nl   
  Onder leiding van Art Vogel, de kaschef van de Hortus botanicus. Hij is al vele malen in het tropisch laagland en de nevelbossen van Zuidoost AziŽ op pad geweest om planten te verzamelen. Samen met hem kunt u, wat dichter bij huis, op stap door de (bescheiden) tropische wereld van de Leidse Hortus
    

  STILLE KRANSLEGGING ter herdenking van de capitulatie voor de Japanse strijdmacht in maart 1942

  Dinsdag 11 maart 2003   11.00 uur   Indisch Monument   Professor B.M. Teldersweg (waterpartij) te Den Haag

    
  Indocafe Nijmegen
  Woensdag 12 maart vanaf 20:30 uur aan de stamtafel van Cafe Trianon   Berg en Dalseweg 33   6522 BA Nijmegen   024-3229189
    

  PremiŤre documentaire LANGS DE WEG VAN DE HERINNERING  van cineast Jan de Ruijter,

  Vrijdag 28 maart 2003 om 19.30 uur in ďDe IJsherbergĒ Harddraversdijk 1 te Dokkum  0519-229500

  De documentaire zal worden ingeleid door de burgemeester van Dokkum, de heer Mr. R.S. Cazemier.

  Reserveren en informatie vůůr 21 maart aan de heer L. Geleijnse, tel.0511 - 408255

  Met in achtneming van de chronologie weeft de cineast Jan de Ruijter op sublieme wijze de persoonlijke verhalen van de vier hoofdpersonen over hun oorlogservaringen gedurende de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-IndiŽ en tekeningen, dagboeken, documenten en ander uniek materiaal uit die tijd dooreen, waardoor een indrukwekkend en indringend beld ontstaat over het leven in de Japanse internerings- en jongenskampen op Java, de verschrikkingen van de gedwongen prostitutie en de heldhaftige verzetsdaden. De Ďbevrijdingí, de zo emotionele gezinsherenigingen, de repatriŽring en de houding van zowel de Nederlandse als de Japanse overheden completeren het beeld.

  Na afloop van de voorstelling is er ruim de gelegenheid om onder het genot van een drankje van gedachten te wisselen met de cineast Jan de Ruijter en met de vier hoofdpersonen uit de documentaire, de heren Geleijnse, Van de Corput, Van Oorschot en mevrouw Hamer-Monod de Froideville

   

  Verslag voorbespreking financiŽle afwikkeling indische dekolonisatie in kader breed historisch onderzoek

  georganiseerd  door de actiegroep jembatan met vertegenwoordigers van diverse indische organisaties, op vrijdag 28 februar 2003 in het Zoetermeerse ICC     http://www.blimbing.nl/verslag28-02-03.htm

   

    

  Woensdag 26 februari 2003       

   
  Peter de Ridder overleden   http://www.sbpb.nl/frames.html   
  Er waren veel reacties - ik heb ze doorgestuurd aan   info@sbpb.nl   de St. Buitenlandse Pensioen Belangen die hij heeft gestart
   
   
  Ernstige achterstelling buitenkampers en slachtoffers bersiap in Breed Historisch Onderzoek
  /NIODonderzoek.html
  Bespreking door Actiegroep Jembatan http://www.blimbing.nl/zoetermeer.htm
  vrijdag 28 februari 2003   13:00 - 17:00
  Indisch Cultureel Centrum "De Graanschuur"   Dorpsstraat 74a   Zoetermeer
   
  Elisabeth Lubbers
  (voormalig lid van de 2e kamer) en voorzitter van de klankbordgroep  Collectieve Projecten (het 2e Gebaar  ca. Euro  15 miljoen, voor Mensen uit het voormalig Nederlands IndiŽ)
   
  Lezingen en optredens Maart 2003  Het is wenselijk om informatie op te vragen en plaatsen te reserveren.
  • Donderdag 13 maart. Theehuis Venray, Merseloseweg 117 Venray (0478-513690)  Stichting Literair Cafe Venray (0478-569256)
  • Dinsdag 18 maart. Openbare Bibliotheek Drachten (0512-512680)  Thema: Indonesie in relatie tot eigen werk. 19.30 uur
  • Dinsdag 25 maart. Azijnfabriek Bethanienstr. 4 Den Bosch (073-6142161)  Stichting Literair Cafe Den Bosch (073-6146137)
  • Zaterdag 29 maart. Nacht der Poezie. 20.00 - 03.30 uur Utrecht   Concertprogrameur A.M. van Dijk/Vredenburg Utrecht (030-2862214)
   

   

  Geheim Indie

  Kester Freriks   http://www.epibreren.com/rs/freriks.html

  houdt een lezing over Maria Dermout  en zijn nieuwste roman "koningswens"

  maandagavond 17 maart  -  aanvang: 20.00 uur  5,- Euro 

  Comedy Cafe   Euweplein  43 Ė 45  Amsterdam

  Reserveren: Barbara Zuidema     020 Ė 6227360    info@cursusindonesisch.nl

   

  Paardrijdende Indo's

  Josť Bello, indische jongeman van (bijna) 42 jaar heeft als passie (naast Indisch eten en indische boeken verzamelen) paardrijden!
  Het lijkt hem heel leuk om een paardrijdag te organiseren voor mensen met een Indische achtergrond. Ervaring is niet nodig.
  Hij heeft allerlei mogelijkheden en plannen.
  Josť Bello   Amsterdamseweg 85   6814 GC Arnhem   gamble@hetnet.nl
   

   

  Zondag 16 februari 2003                      

   
  Ik stuur u door:
  ik was het niet altijd met hem eens   ik heb met hem gelachen   hij was een waardevol mens  
  ik mis Peter,
  Okke Norel
   

  Actiegroep Jembatan is verbijsterd: Huib Deetman, Cor van Drongelen,
  Gerard Meuleman, Renee Soute, Emmy Verhoeff
        ( actiegroepjembatan@hotmail.com )


        Het leven is kort en Peter de Ridder leeft niet meer!
        De Actiegroep Jembatan vernam vanochtend dat gisternacht Peter
  plotseling is overleden. Hij was gisteren nog druk bezig om fotoīs van
  Indische manifestaties te schieten, met alle enthousiasme dat hem eigen was.
  Het is een vreselijke klap voor zijn familie ťn de Indische zaak waar hij
  zich zonder terughoudendheid volledig op stortte. Zijn grappen en grollen
  hebben ons vaak op de goede weg gehouden en hij was werkelijk onmisbaar bij
  het grote werk dat rond onze acties zich afspeelde. Nooit te beroerd om de
  rotklussen te klaren en vol nieuwe ideeŽn, behept met een diepgaand inzicht
  in de moeilijke materie die hij zich eigen had gemaakt!
        De Stichting Buitenlands Pensioen Belang ( http://www.sbpb.nl/ )en
  haar vele cliŽnten zullen hem als stuwende motor sterk missen.
   


   
  Het Gebaar II
  Het Gebaar II, presentatie door de voorzitter van de Klankbordgroep Elisabeth Lubbers en coŲrdinator van de uitbetalingen Wiete Mesman over de criteria en de procedure van deze VWS-subsidie bestemd voor 'algemene doelen'.
  Indisch Huis,    Javastraat 2b den Haag  www.hetindischhuis.nl
  Zaterdag 8 februari, 14.00 uur: Reseveren gewenst.
   
  De ondergang van de Junyo Maru in "Andere Tijden" op Ned 3
  Dinsdag 25 februari 2003  20.30 - 21.05 uur    Herhaling op zaterdag 13.09 uur Ned 3
  Op internet zijn later uitzendingen te herhalen 
  De Junyo Maru   http://au.geocities.com/frans_taminiau/junyomaru.htm  werd op 18 september 1944 getorpedeerd met 6500 gevangenen aan boord, 2300 Europeanen en 4200 Javaanse romushas, gedwongen arbeiders. Er waren Ī  874 overlevenden,  Ī 5620 verloren hun leven.
  In de uitzending onder andere interview met de overlevenden
   • Willem Punt
   • Alex Bloem 
   • Wildeman
   • Hazenbroek (New York)
  Verder medewerking van
  "Andere Tijden" is een geschiedenis programma op TV met eigentijdse reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen in de 20 eeuw door de Nederlandse Programma Stichting   http://www.vpro.nl/programma/anderetijden/index.shtml?2785571+2899536  
  Doelgroep is de Nederlander van Nu.
  Alex Bloem is de vader van Marion Bloem  http://www.marionbloem.nl/atelier.htm en Joyce Bloem  http://www.constructart.com/  )
   
  Voor God en Vaderland   of de lange weg van een oud-Indiestrijder
  Toneel door Stichting Oersprong    Marion Gerverdinck & Harriet Bergsma    telefoon 053-4324714  
  Vrijdag 7 februari in Het Vestzaktheater, Walstraat 35, Enschede, aanvang 20.30 uur  
  Telefonische reservering gewenst   053-4301887
   
  Werkgroep Partners en de partners van de Werkgroep INOG    http://home.hetnet.nl/~inognl/start.htm   organiseren een gezamenlijke bijeenkomst
  Beide werkgroepen zijn onderdeel van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap '41-'49 (KJBB)   /KJBB.html
  Speciaal de INOG-partners worden uitgenodig
  Zaterdag, 22 februari 2003   10.00 Ė 16.00 uur
  De Magneet, Julianalaan 44, 3722 GR Bilthoven   Telefoon: 030-2281390   Te bereiken met de trein, 4 minuten lopen vanaf NS-station Bilthoven
  Onder andere Elisa Hopster met "Het leven is net een sprookje"   Vanuit sprookjesbeelden een andere kijk op de werkelijkheid.
  Entree : leden KJBB Euro 3,40, niet leden Euro 4.60 per persoon   Kosten lunch: Euro 5,- (soep en broodjes).
  Informatie: Tedda Nolke, Park Rodichem 24, 3712 CB Huis ter Heide    t.nolke@freeler.nl  Tel 030-2343455 
  Doelgroep zijn personen die een Japanse vader en een Indische of Hollandse moeder hebben en die geboren zijn in de jaren 1940-1948 in het voormalig Nederlands IndiŽ. 
   
   
  Sierkanlezing
  dr Freek Colombijn   "Huisvesting in Indonesische steden, 1930-1960" (Toegelicht met videobeelden)
  Zaterdag 15 februari 2003, 15.00 uur  Euro 5,00
  Gebouw de Sierkan: hoek Stadhouderslaan en A.Heinsiusstraat, tegenover het Haags Gemeentemuseum, te bereiken met bus 4, trams 7&10)
  Freek Colombijn  http://www.let.leidenuniv.nl/tczoao/Staf/Colombijn.htm   promoveerde op een onderzoek naar de stedelijke ontwikkeling in Padang, ook pleegde hij onderzoek in de  Riau archipel, een research project van International Institute for Asian Studies (IIAS). Voor het kortgeleden vanwege het NIOD begonnen Breed Historisch Onderzoek īVan IndiŽ naar IndonesiŽī is Colombijn aangetrokken om de deelstudie 4 "De dekolonisatie van de stedelijke samenleving" te beschrijven.
  Stichting Herdenking 15 augustus 1945 heeft een eigen website    www.sh15aug1945.nl    sh15aug1945@hetnet.nl
   

  Vrijdag 24 januari 2003

   
  Agus Sarjono in het Indisch Huis    
  Zondag 26 januari
  • de bekende Indonesische dichter Agus Sarjono zal een aantal oude en nieuwe gedichten voorlezen
  • de Indische dichteres Madeleine Gabeler leest de Nederlandse vertalingen
  • een mystery guest zal de Duitse versie voor zijn rekening nemen
  Het Indisch Huis, Javastraat 2, Den Haag, van 14.00 tot 17.00 uur
  Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en in de pauze zal Agus signeren.
   
    
  zoon van mijn buurmeisje uit Magelang, '43, '44, '45
  komt wel naar het Filmvestival Rotterdam    http://www.filmfestivalrotterdam.com/2003/nl/film/16365.html
    
  Transnationale contacten tussen (voormalige) Indische Nederlanders
  Afstudeerproject van Juletta Vruggink, 4e jrs studente Culturele Antropologie Universiteit van Utrecht
  Een verzoek om reactie
  "Mijn naam is Juletta Adinda Vruggink en ik ben 4e jrs studente Culturele Antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Dit jaar zal ik starten met mijn afstudeerproject.
   
  Tijdens het volgen van het vak Aziatische diaspora in NL en EU aan de UvA heb ik een paper geschreven over 'Indische Indonesiers'. Het viel mij op dat er relatief veel is geschreven over de uittocht uit Indie en de Indische Nederlanders die nu hier wonen. Maar ik kon eigenlijk niks vinden over de mensen die destijds het indonesisische staatsburgerschap hebben gekregen. Hierdoor werd mijn interesse gewekt.
  Ondertussen heb ik met wat mensen gesproken en wat boeken gelezen en begrepen dat er ongeveer 6000 voormalige Indische Nederlanders in Indonesie wonen. Maar ook begreep ik dat er een grote groep naar Australie, Californie, Nieuw-Zeeland ea. is gegaan.
   
  Als onderwerp voor mijn afstuderen heb ik gekozen voor transnationale contacten tussen (voormalige) Indische Nederlanders. Ik zou graag willen weten of en hoe (voormalige) Indische Nederlanders over de hele wereld contact met elkaar houden.  Ik ben dan vooral benieuwd of er vanuit NL, N-Z, Australie, VS e.a. contacten lopen met mensen in Indonesie. Dit kan gaan om familie of vrienden, maar ook om bijv. banden met een bepaalde organisatie,financiele steun of culturele uitwisselingen.  Ik wil door middel van mijn onderzoek proberen in kaart te brengen of deze contacten er zijn en hoe intensief deze zijn. Vervolgens wil ik kijken wat deze contacten voor de mensen persoonlijk beteken, welke waarde zij hieraan hechten. Ik wil er graag achter komen in hoeverre het feit dat mensen Indische-Nederlander zijn een grote rol speelt bij deze contacten en wat deze identiteit betekent voor mensen persoonlijk. 
   
  U kunt altijd contact met mij opnemen voor vragen   javruggink@hotmail.com  
   
  Ik ben nu nog bezig met het opstarten van mijn onderzoek. Om een idee te krijgen van de verschillende activiteiten van verschillende groepen Indische Nederlanders etc. In de (nabije) toekomst is het de bedoeling dat ik in Indonesie mensen ga interviewen en eventueel in NL.
   
  Ook zou ik graag per email in contact komen met mensen in N-Z, Australie, VS etc om per email ervaringen uit te wisselen en de persoonlijke verhalen te horen van de mensen in deze landen.  Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Ik hoop dat er mensen zijn die een reactie kunnen geven op mijn plannen of mij al van informatie kunnen voorzien.
   
  Alvast bedankt!   Groeten,   Juletta  javruggink@hotmail.com  "

  Verslag na haar terugkeer vindt u hier

   
  Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur
   
   

   

  Woensdag 15 januari 2003
   
  Nog een Big Boss : Mike Hoolboom 
  "In the great CanCult pecking order, it's time Mike Hoolboom was upgraded from bright light to national treasure. His work is dead smart, consistently involving, deeply Canadian... what else is there?"    - Cameron Bailey, NOW Magazine, Toronto
  Sierkanlezing Zaterdag 18 januari 2003, 15.00 uur  Ä 5,00
  Gebouw de Sierkan: hoek Stadhouderslaan en A.Heinsiusstraat, tegenover het Haags Gemeentemuseum, te bereiken met bus 4, trams 7&10)
  Stef Scagliola  Last van de oorlog : De Nederlandse oorlogsmisdaden in IndonesiŽ en hun verwerking
  Over de juiste interpretatie van de dekolonisatieoorlog die Nederland van 1945 tot 1949 met IndonesiŽ voerde heerst in ons land nog steeds verdeeldheid. De vier groepen die het debat al jaren domineren - politici, historici, journalisten en veteranen Ė hanteren dikwijls de begrippen doofpot, taboe en trauma alsof er sprake is van geheimhouding, verdringing en traumatisering. Stef Scagliola verrichtte er uitgebreid onderzoek naar. De verwerking van deze verloren koloniale oorlog staat centraal in haar dissertatie Last van de oorlog
   
  INDO TV   http://www.indotv.nl/waaromindotv.htm
  De Stichting Indo TV heeft als doel televisie-uitzendingen te maken voor en door Indische Nederlanders.
  Wij Indoís hebben altijd voor onszelf moeten zorgen. Dat is echter niet zo erg, want daardoor zijn we geworden wie we zijn en daar kunnen we trots op zijn. Daarom wordt het tijd voor Indo TV. Communicatie en programmaís door en voor Indische Nederlanders op landelijk niveau. Indo TV zal een grote bij-drage leveren in de communicatie naar de doelgroep, gelijktijdig zal kennis-  en informatieoverdracht worden verstrekt aan een breder publiek. Elkaars culturen kennen leidt tot een betere begripsvorming en tot een maatschappelijke aanvaarding van onze multiculturele samenleving.
    
  Toneelstuk : Rechter Tie    in een flashback spelend in de 13e eeuw
  Inge DŁmpel   imdumpel@planet.nl   zoekt daarvoor
  • Chinese hoofbedekking, 2 stuks
  • een lange mantel of jak.

   
  Vrijdag  3 januari 2003
   
   
   
  RUST, VERTROUWEN EN VERWONDERING TOEGEWENST VOOR 2003 
         wilt u hun groter zien? /MSnieuwjaar2003.html
   
   
   
  Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek
  Mevr. J.M.J. Catenius van der Meijden.   Herdruk van de originele uitgave uit 1903    ISBN: 90-4390-4422
  Bedoeld voor de pas aangekomen handschoen-bruidjes - 1381 recepten - 22 manieren om rijst te koken
  http://www.kookboekhandel.com/new/dec2002.htm
   
   
   
  Geen NIOD onderzoek naar buitenkamp en Bersiap schade- en rechtsherstel?   
  • Reactie Prof. Blom   directeur NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) op de open brief van H. Young, voorzitter werkgroep BKK (Buitenkampkinderen)   /NIODonderzoek.html
  • Rita Young, voorzitter BKK, geinterviewd
  Waar kan uw kind informatie vinden voor zijn werkstuk WOII in Oost AziŽ?
  http://www.werkstuknetwerk.nl/vu/let/ges/137/documentatie.html
  De Werkgroep BKK wordt er genoemd als 'Goed leesbaar"en 'Interessante dingen uit te halen'
   
   
  Fort Ngawi Java 1945 reunie
  Voorjaar 2003 in het centrum van Nederland
  Graag je naam en adres (+ suggesties en vragen) aan:
  F.D.Keuchenius   Lomboklaan 7     3956 DE   Leersum
  Definitieve opgave komt pas later
  • Uit Soerabaja: Ruud Stork en Frans Mutter
  • Uit Gombong: Theo van StralendorfF en Theo Vonstokhausen
  • Uit Magelang: Joop Souisa
  • Uit Poerworedjo: Frans Keuchenius en Joop Klink
  • Uit Semarang: Philip Niggebrugge
   
  In memoriam trouwe Indische Nederlanders
  Wie kent de schrijver van dit gedicht?    Of weet in welk tijdschrift het heeft gestaan?  j.c.arntzenius
  Heel klein, klein en onzeker, onzeker en bang,
  bang voor de toekomst maar dat duurt nooit lang,
  want als dromen vervagen als sneeuw voor de zon,
  denk dan aan die dagen dat het begon,
  dan vul ik mijn glas en drink ik op jou,
  dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou,
  jij bent de zon jij, bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee,
  jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee,
  want dan gaan we samen naar verre landen,
  een eiland omringt door goud gele stranden,
  we leven van liefde de zon en de zee,
  dus blijf daar niet zitten en kom met me mee,
  de tijd zal ons leren wat wij nog niet weten,
  de tijd zal ons leren verdriet te vergeten,
  kijk daar de wolken en drijf met ze mee,
  lach naar het leven en kom met me mee.
   
   
  Pusat Dokumentasi Kerajaan2 di Indonesia īīPusakaīī    pusaka.tick@tiscali.nl
  Levert bijdragen aan de Indonesia-sectie van de Engelse website over de niet-Europese vorstenhuizen Royal Ark
  www.dreamwater.net/regiment/RoyalArk/royalark.htm
    
  Cursus Bahasa?   www.cursusindonesisch.nl       info@cursusindonesisch.nl

  Naar BKK           Naar Welkom