"BUITEN DE KAMPEN"

De Japanse bezetting in dagboeken

De oproep, zie hieronder, heeft als resultaat gehad dat BUITEN DE KAMPEN  is verschenen als deel III in de reeks De Japanse kampen in dagboeken. Redactie Jeroen Kemperman, NIOD (Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie).

De presentatie heeft plaatsgehad op 28 februari 2002  in het Indisch Huis  in Den Haag m.m.v. Mevrouw I. Sanders-Pool, auteur van een van de dagboeken en Jeroen Kemperman.

Over het leven van de Indische Nederlanders die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië niet krijgsgevangen of geïnterneerd werden (ca. 120.000 tot 200.000) is nog maar weinig gepubliceerd.
Het bijhouden van een dagboek in die periode was een risicovolle aangelegenheid, maar toch hebben een aantal mensen dat risico genomen. Delen uit de dagboeken van drie van hen zijn hierin bijeengebracht.

Uitgever Bert Bakker. Paperback 320 blz   Prijs € 34.95  + porto
Verkrijgbaar bij: Van Stockum Boekverkopers tel. 070-3656808 fax 070-3617133 Venestraat 11 2511 AR Den Haag   http://www.vanstockum.nl/

(Er is op 28 februari ook aandacht geschonken aan een bibliografie over het leven buiten de kampen .)


OPROEP van het NIOD (Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie): Het NIOD  is bezig met het 'Historical Research Program Japan and the Netherlands' . Dit project wordt gefinancierd door de Japanse regering en is bedoeld om een zo groot mogelijk publiek, met name in Japan, te informeren over de traumatische ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië. Daartoe worden fragmenten van authentieke dagboeken geselecteerd en in het Japans vertaald.

Tot nu toe zijn uitsluitend manuscripten met persoonlijke getuigenissen over de interneringskampen samengesteld. Het NIOD acht het echter noodzakelijk ook een deel te wijden aan de Indische Nederlanders die buiten de kampen zijn gebleven. Het probleem is echter dat deze dagboeken dun gezaaid zijn.

Daarom vraagt het NIOD om dagboeken van mensen van buiten de kampen die eventueel voor het project gebruikt zouden kunnen worden.

NIOD Herengracht 380 1016 CJ Amsterdam Tel: 020-4281975 e-mail: j.kemperman@oorlogsdoc.knaw.nl

Naar BKK                        Naar Welkom