DOELSTELLINGEN VAN DE WERKGROEP
* met als thema's : * dit alles in een Indische sfeer

 ‘Inpassen, dat is, zonder geweld te doen aan je eigen ik, een bestaan opbouwen waarmee je in deze samenleving een eigen plekje krijgt. Met behoud van achtergrond en met behoud van tradities en gewoonten waarbij je je prettig voelt’


 info@buitenkampkinderen.nl

Naar Ontmoetingsdagen                     Naar BKK           Naar Welkom