GESCHIEDENIS VAN DE BKK

   De allereerste jaren

Verslag van bijeenkomsten in 'De Brink' in Ede                            Gastsprekers en bijdragen van anderen

  Een van de allereerste keren

In al die jaren waren meer dan 40 eigen mensen actief tijdens ontmoetingsdagen.

 ‘Inpassen, dat is, zonder geweld te doen aan je eigen ik, een bestaan opbouwen waarmee je in deze samenleving een eigen plekje krijgt. Met behoud van achtergrond en met behoud van tradities en gewoonten waarbij je je prettig voelt’

Door 57 BKK-ers werd medewerking verleend aan de interviews van studenten geschiedenis van de Universiteit Amsterdam.

Anderen waren of zijn actief als

Door BKK-ers werden kransen gelegd in

Bestuurslid bij de KJBB waren of zijn:

Onze Reggy Moltzer werd doctorandus in de geschiedenis met de scriptie INDO'S & DE WERKGROEP BUITENKAMPKINDEREN - Interviews met een 15-tal buitenkampkinderen over hun Indisch verleden, hun Nederlands heden, hun lidmaatschap van de Werkgroep BKK.

Er is beschikbaar gekomen

Er werd bijgedragen aan tentoonstellingen:

Er werd meegedaan aan radio uitzendingen van

Meerdere mensen hebben bijdragen geleverd aan de door de KJBB uitgegeven boeken:

Locaties van bijeenkomsten
incidenteel ook in:

De Werkgroep organisatoren hebben in de loop der jaren contacten gehad met onder andere

De Werkgroep heeft informatie gegeven aan:

Naar BKK                             Naar Welkom