GEZOCHT (PERSONEN EN ANDERE)      Terug naar INFORMATIE        

GEZOCHT & ZOEKEN

GEZOCHT

 • Buitenkamp en Bersiap situatie buiten Java ?
  • Aangenomen wordt dat daar veel Indische Nederlanders vrijwel direct samen met de anderen geÔnterneerd werden. Echter gold dat voor iedereen? Zijn er slechts enkelen buiten de Japanse kampen gebleven? Is dat toch met meerderen gebeurd? Hoe was dat buiten de grote plaatsen. Op ondernemingen? Zijn er mensen die daar van gehoord hebben? Of die het zelf hebben meegemaakt?
  • En dan de Bersiap. Veel informatie is aanwezig over die situatie op Java. Maar daar buiten zijn alleen van Madoera 7 en Celebes 2 kampen bekend. Heeft u informatie daarover? Uit eigen ervaring of van horen zeggen?
  • Wilt u mij daarover vertellen?

   Okke Norel   Werkgroep Buitenkampkinderen   (BKK)   info@buitenkampkinderen.nl       werkgroep.htm

 • Gezocht     Voor het schrijven van een boek over de Bersiap
  • originele foto's uit die tijd, gemaakt in de periode 17 augustus 1945 tot 31 maart 1946. Het mogen foto's zijn van de pe≠moeda's, Brits-Indische troepen, voertui≠gen, wapens, geplunderde huizen, arrestaties, etc. Alles is welkom, mits nog niet eerder gepubliceerd. De foto's zullen wor den gebruikt met volledige bronvermel≠ding Herman Bussernaker  h.bussemaker@planet.nl
  • Bussemaker schreef reeds in 2001  ĎParadise in Peril: Western Colonial Power and Japanese expansion in Southeast Asia, 1904-1941í    http://www.encyclopedia.com/html/B/Babingto.asp
 • Museum de Casteelse Poort  Wageningen zal in mei 2005 een tentoonstelling openen
  • over interneringskampen van burgers in Nederlands-IndiŽ. De werkgroep van het museum heeft daarvoor o.a. contact gehad met Esther Captain   http://www.let.uu.nl/~Esther.Captain/personal/    van het Indisch Huis, Herman Bussemaker  http://pandora.nla.gov.au/parchive/2001/S2001-Mar-5/www.awm.gov.au/journal/J29/herman.htm  van het Indisch Platform, Okke Norel   /GESCHIEDENIS.htm   en ondergetekende namens het bestuur Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK)
  • Zij willen graag gebruik maken van de kennis die de BKK in huis heeft om ook aandacht te kunnen besteden aan de buitenkampsituatie in deze tentoonstelling. Wilt U ons helpen aan documentatie, verhalen over hoe het dagelijks leven eruit zag? Hoe kwamen de mensen aan voedsel, misschien heeft u wat tekeningen, een schaarse foto of gebruiksvoorwerpen?
  • Voor vragen en reacties:    Florine van Eekhout   florine@zonnet.nl  Tel: 0317-410869 
 • Door Jan Schlechter †† yuyun@sby.dnet.net.id  
  • JACK WEST laatst gezien in AMSTERDAM 1950, Was MALINOSTUDENT studerende voor tekenleraar. Getrouwd, met zoon wonende in een der pensions aan een der vele grachten
  • LOUIS CROES (Kroes?)   uit Meester Cornelis Indie 1934. Schoolvriend. Vader was van de VELDPOLITIE . Moeder was Soendanese vrouw. Even voor het begin van de oorlog als veld politie over geplaatst naar SESEN, BATAVIA   Het gezin had meer kinderen onder ander  KAREL CROES en MARIE CROES
 • W. M. A. A. van der Heyden††† wmavdhey@kabelfoon.nl    zoekt voor een boek van zijn vriend waar deze namen in voorkomen. Hij heeft hen meegemaakt in Ambarawa en Bandungan in 1943 - 1945
  • Jopie Al†††† leeft hij nog, en zo ja hoe is hij te bereiken?
  • Cťsar Refuge†††† dezelfde vraag
 • Professionele Indische beeldend kunstenaars nu wonend in Den Haag door Roos van Put
  • Kunstenaars die een opleiding hebben genoten aan een Academie voor Beeldende Kunst, kunstenaars die lid zijn van een kunstenaarsvereniging zoals Pulchri, de Haagse Kunstkring etc., kunstenaars die een oeuvre op hun naam hebben staan dat van betekenis is voor de hedendaagse kunst, kunstenaars over wie in toonaangevende tijdschriften (zoals Kunstbeeld) of in dagbladen (NRC, Volkskrant, AD, GPD-bladen) wel eens is gepubliceerd en tot slot - geen noodzakelijke eis - kunstenaars van wie werk is aangekocht door musea (zoals het Haags Gemeentemuseum).†† door Roos van Put††† roos@artburo.nl †††††Kijk ook even hier†† /LINKSIndischeSchilders.html

Het Moluks Historisch Museum in Utrecht organiseert een groot onderzoek naar de geschiedenis van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland. Voor dat onderzoek wil het museum graag in contact komen met Nederlandse (onder)officieren die in de periode 1950-1951 het bevel hebben gevoerd over Molukse KNIL-militairen. Een aanzienlijk aantal Molukse ex-militairen is reeds geÔnterviewd, maar in aanvulling hierop willen de onderzoekers graag Nederlandse commandanten horen. Met name (onder)officieren die in direct contact stonden met hun Molukse militairen.

Wie aan dit onderzoek mee wil werken, wordt gevraagd contact op te nemen met de directeur van het museum, drs. Wim Manuhutu of de projectleider van het onderzoek, drs. Henk Smeets:††† hs.jjs@wolmail.nl††††† 030 - 236 71 16†††† 06-533r8751

 • Archief & Beeld KITLV

De afdeling Archief & Beeld van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden beheert foto's, prenten en tekeningen, handschriften en archivalia, kaarten en atlassen en audiovisueel materiaal, waaronder sinds kort ook de interviewcollectie van de Stichting Mondelinge Geschiedenis IndonesiŽ (SMGI). Het gezamenlijke thema van al die documenten is IndonesiŽ en/of Nederlands≠indiŽ.

De catalogi van de collecties zijn te vinden op de website http://www.kitiv.nl onder catalogues,_inter_viewcollection en images. Onder images zijn meer dan 40.000 foto's, prenten en tekeningen te vinden, beschreven en afgebeeld.

Hebt u oude documenten (brieven, foto's, kaarten e.d.) over IndonesiŽ/Nederlands-IndiŽ en wilt u weten of die van belang zijn om te bewaren? Zoekt u een bestemming voor uw documenten, omdat u ze zelf niet kunt of wilt bewaren? Of wenst u slechts iets meer te weten van de achtergrond van die documenten? Neem dan contact op met: De heer Lam Ngo†† ngo@kitlv.nl††† Afdeling Archief & Beeld - KITLV Reuvensplaats 2, 2311 BE Leiden Tel. 071-5272637

ďEnige tijd geleden kreeg ik een aantal archiefstukken onder ogen over naar schatting 1500 in Siam tussen september 1945 en september 1946.       Toen ik vervolgens op zoek ging naar meer informatie over dit onderwerp en deze periode bleek dat er niet alleen niets geschreven was over de genoemde huwelijken (en als je bedenkt dat er ongeveer 11,000 Nederlandse ex-krijgsgevangenen in Siam waren in augustus 1945 dan is het aantal van 1500 ontzagwekkend groot) maar ik kwam er ook achter dat er nagenoeg niets bekend is over de periode van een jaar waarin Nederlandse overlevenden nog steeds in Siam moesten verblijven. Geschiedschrijving over bijvoorbeeld de Birma-Siam Spoorweg stopt meestal eind augustus 1945. Met veel moeite zijn er stukken te achterhalen met betrekking tot de politieke achtergronden van dit gedwongen verblijf of over de evacuatie van ongeveer 4000 vrouwen en kinderen vanuit Java naar Siam (zodat gezinshereniging dus plaats vond in Bangkok i.p.v. thuis).            Maar over het werkelijke verblijf, over de omstandigheden waaronder en de plaatsen waar mensen verbleven, over het werk wat ze eventueel deden, over manieren van ontspanning en herstel, over de scholen die opgezet werden voor de geŽvacueerde kinderen, over de herkeuringen en het formeren van Ďfití bataljons, over de voorlichting aan ex-krijgsgevangenen etc is nagenoeg niets bekend.         Om deze reden zou ik graag in contact komen met mensen die tussen augustus 45 en augustus 46 (of later) in Siam / Thailand waren. Zoals gezegd, in eerste instantie ben ik op zoek naar ex-krijgsgevangenen die getrouwd zijn met een Thaise vrouw maar vanwege de grote leegte die er met betrekking tot deze periode bestaat en omdat ik me er erg van bewust ben dat deze verhalen over deze periode binnenkort niet meer verteld kunnen worden vanwege de gevorderde leeftijd van de betrokkenen zou ik graag willen spreken met een ieder (hetzij ex-krijgsgevangenen, hetzij burgergeŽvacueerden) die in deze periode in Thailand was.             Het is uiteindelijk de bedoeling dat dit onderzoek uitmondt in een publicatie uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.         

Bedankt voor uw aandacht en belangstelling en hopelijk staat u het mij toe binnenkort eens met u te mogen spreken.     Arno Ooms    arno.ooms@chello.nl      075 Ė 670 54 73   Machinistenstraat 51   1541 AJ    Koog aan de Zaan