WAAROM deze tentoonstelling?

Doel is om inzicht te geven in de persoonlijke ervaringen van Nederlanders, Japanners en Indonesiërs tijdens de bezetting. Wat dachten, voelden, vreesden en hoopten zij destijds?

Er is op 6 en 7 augustus een meerdaagse conferentie gehouden. Bovendien verscheen er op 7 augustus een begeleidend boek over dit onderwerp. De tentoonstelling richt zich op een breed publiek.

Persoonlijke documenten, zoals dagboeken, brieven, foto’s en gedichten en voorwerpen van particulieren in binnen- en buitenland zijn beschikbaar gesteld. Verder zijn er diverse audiovisuele presentaties.

Speciaal voor de tentoonstelling werden bovendien korte filmportretten gemaakt van Nederlandse, Japanse en Indonesische ooggetuigen. Zij kijken vanuit het heden terug op de oorlogsjaren. De nadruk is komen te liggen op herinnering, verslaglegging, beeldvorming en verwerking. Daarbij staat de vraag centraal hoe men in de drie betrokken landen is omgegaan met deze ingrijpende ervaringen.

De organisatie van het project was in handen van het Nederlands voor Oorlogs- Documentatie (NIOD) en het Rijksmuseum. Het project is uitgevoerd in samenspraak met verschillende belangengroepen, verenigd in de ‘Indische Contactgroep’.

Vanaf eind 1999 was de tentoonstelling op verschillende locaties in Japan te zien zijn.